Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2021

LKL ry lähetti 25.10.2021 pyynnön saada tulla kuulluksi sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ammattiluontaishoitajien asioihin liittyen.

Arvoisa sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja ja jäsenet,

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry on jo pitkään halunnut tulla kuulluksi valiokunnassanne, jotta voitte saada tietoa ammattiluontaisterapeuttien työstä Suomessa. Nyt tämä toive on tullut ajankohtaiseksi, kun sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltäväksi on siirretty Mia Laihon lakialoite (LA 106/2020vp), joka liittyy luontaishoitoihin. Kävisikö teille joku maanantai tai perjantai Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry:n kuulemiselle?

Olemme LKL ry:ssä huolissamme, että lakialoite ja koko yhteiskunnan asenne luontaishoitoalaa kohtaan perustuu usein kuviteltuun huoleen. Mia Laihon lähetekeskustelussa(kin) mainitaan mahdollisuus sille, että on voitu käyttää hyväksi kansalaisia ja on voinut mennä kohtuuttomasti rahaa. Luontaisalasta halutaan usein nostaa esiin huolia, jotka eivät kuitenkaan näy esim. Kuluttajaviraston tilastoissa tai muissakaan suomalaisten terveyttä uhkaavien asioiden tilastoissa. On totta, että luontaishoitojen antajilla ei tarvitse lain voimalla olla potilasasiakirjoja, potilasvakuutuksia, haittavaikutusrekisteriä eikä jälkivalvontaa. Tämä on valitettavasti totta myös siksi, että esimerkiksi potilasvakuutusta vastaavaa vakuutusta ei luontaishoitoalalla myönnä yksikään suomalainen vakuutusyhtiö, koska alaa ei ole määritelty yhteiskunnallisesti. Toisin sanoen, kukaan luontaishoitaja ei edes halutessaan voi nyt saada potilasvakuutusta vastaavaa vakuutusta. Kaikkea yritystoimintaa ohjaa joka tapauksessa Suomen laaja lainsäädäntö, mikä luo vahvan pohjan turvalliselle toiminnalle ja markkinoinnille. Lisäksi alan järjestöt tekevät jatkuvasti töitä ammatillisuuden lisäämiseksi mm. neuvottelemalla vakuutusyhtiöiden kanssa ja itse asiassa Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry on hyväksytty 1.1.2022 alkaen Suomen Yrittäjien toimialajärjestöksi.

Luontaishoitoalaa koskee myös väärinymmärrys, että ammattiluontaishoitaja hoitaisi sairauksia. Luontaishoitojen toimintaperiaatteen mukaisesti luontaishoito vahvistaa ihmisen terveyttä. Luontaishoitojen tavoitteena ei ole hoitaa sairautta eikä tavoitteellisesti osallistua sairaudenhoitoon. Toki luontaishoidoissa käy ihmisiä kohentamassa terveyttään, vaikka heillä on sairauksia, mutta luontaishoitaja puuttuu vain terveyteen. Näin ollen ammattimaiseen toimintaan ei myöskään kuulu katteettomat lupaukset sellaisesta, mikä ei edes kuulu luontaishoitojen perusluonteeseen. Koulutettu toimija myös ohjaa aina tarvittaessa asiakkaansa lääkärin vastaanotolle eikä puutu terveydenhuollon ratkaisuihin. Luontaishoitojen perusluonteesta voi lukea lisää artikkelista Yhdessä, erikseen, täydentävästi vai vaihtoehtona? https://www.lkl.fi/lkl-ry/yhteiskunnallinen-vaikuttaminen/yhteiskunnallisen-vaikuttamisen-/ Perustietoja luontaishoidoista voi lukea myös LKL ry:n nettisivuilta: https://www.lkl.fi/terapeuttirekisteri/mita-luontaishoidot-ovat/. Erityisesti palsta Usein kysytyt kysymykset, ottaa kantaa suurimpiin huoliin luontaishoitoihin liittyen: https://www.lkl.fi/terapeuttirekisteri/usein-kysytyt-kysymykset/

Kun Suomessa puhutaan tai kirjoitetaan julkisesti luontaishoidoista, sekoitetaan usein yhdeksi ryppääksi kaikki mahdollinen, mikä ei asianomaisen mielestä kuulu hyväksyttävään tapaan ylläpitää omaa terveyttään. Tämä aiheuttaa paljon sekaannusta ja väärän tiedon leviämistä. Luontaishoitoalalla on satoja ammattilaisia, jotka ovat opiskelleet ammattiinsa useita vuosia ja ovat sitoutuneet eettiseen, ammatilliseen toimintaan. Samaan aikaan jokaisella kansalaisella on oikeus tehdä omia ratkaisujaan itsehoitonsa suhteen ja puhua tästä julkisuudessa. Tähän väliin ja ympärille mahtuu monenlaisia lieveilmiöitä. On ymmärrettävää, että muutamat ääriesimerkit ihmisten ratkaisuista esim. vastoin tuoteohjeita juoda hopeavettä ovat herättäneet huolen. On kuitenkin täysin epäammattimaista väittää, että koko luontaishoitojen kentästä voi puhua yhtenä ryppäänä, joka pitää kieltää esim. juuri yksittäisten yksilövalintojen takia, kun samaan aikaan lukemattomat suomalaiset saavat vahvaa tukea terveytensä ylläpitämiseksi ammattiluontaishoitajilta. Lisäksi on hyvä huomata, että rajoittamalla ammattiluontaishoitajien toimintaa lainsäädännöllä, ei kuitenkaan voida rajoittaa kuluttajien itsehoitovalintoja ja sananvapautta sosiaalisessa mediassa.

Luontaishoitoalan asiakasturvallisuuden (selvyydeksi: luontaisalalla on asiakkaita, terveydenhuollossa potilaita) kohentamiseksi on syytä ottaa käyttöön samoja keinoja kuin potilasturvallisuuden parantamiseksi on käytetty jo pitkään. Yksi oleellinen asia on koulutus. Luontaishoitajilta tulee, kuten monen muunkin alan ammattilaiselta, vaatia koulutusta ja luontaishoitoalalle tulee saada virallinen rekisteri, jotta kansalaisten on helppo löytää ammattilainen, kun haluavat tukea terveytensä edistämiseen luontaishoitajalta. Tällä hetkellä Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry pitää itse rekisteriä luontaisalan toimijoista, jotka ovat sitoutuneet yhteispohjoismaalaisiin koulutuskriteereihin. Toisekseen potilasturvallisuuden lisäämisessä on nimenomaan oivallettu, että kieltäminen ei ole avain turvallisuuden lisäämiseen. Potilasturvallisuus lisääntyy, kun virheitä katsotaan hyväksyvässä ilmapiirissä, otetaan opiksi ja korjataan prosesseja, jotta samat virheet eivät toistuisi. Tämä samaa tulee hyödyntää luontaishoitoalalla.

Lisäksi haluamme tuoda tietoonne, että Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry on jo vuonna 2005 tehnyt lakialoitteen, jotta Suomeen saataisiin ammattilaisille yhteiskunnan tukema oma rekisteri, jotta koulutetut toimijat erottautuisivat kentästä turvallisena valintana. Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry on myös luonut Eettisen toimikunnan tukemaan turvallisuutta ja mahdollistamaan kuluttajien yhteydenotot. LKL ry on myös tuonut vahvasti ilmi Sosiaali- ja terveysministeriölle, että luontaisala toivoo, että alasta tehdään toimialaselvitys ennen kuin alaan puututaan lainsäädännöllä, jotta ymmärretään kokonaiskuva mahdollisesti säädeltävästi alasta. Linkki pääministeri Sanna Marinille ja STM:ään lähetetystä alan kannanotosta keväältä 2021: https://www.lkl.fi/lkl-ry/yhteiskunnallinen-vaikuttaminen/kannanotto-kirjaukseen-suomen-ha/

Luontaishoitoalan järjestöt ovat yhdessä luoneet kyselyn Oikeusministeriön demokratiaa edistävälle Otakantaa.fi-sivustolle https://www.otakantaa.fi/fi/, mihin on jo tullut 3500 vastausta. Vastausmateriaali tulee avuksi luontaisalaa koskevaan päätöksentekoon kyselyn sulkeutumisen jälkeen 15.12.2021.

Tällä hallituskaudella Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet Jaska Siikavirta ja Kaisa Halinen ovat kuulleet luontaishoitoalaa vuonna 2020 ja ovat jatkamassa hallitusohjelman kirjauksen edistämistä mahdollisesti loppuvuodesta 2021. Pyydämme ystävällisesti perehtymään myös heidän tekemäänsä selvitystyöhön.

Juurikin turvallisuuden lisäämiseksi Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry on tutkitun tiedon vuonna tuonut esiin tarpeen luontaishoitoalan professuurille Suomeen, jotta voidaan tuottaa tutkimusta luontaishoidosta päätösten pohjaksi ja tehdä tieteeseen perustuvia ohjeita asiakasturvallisuudesta.

Mahdollisuuksia on monia tuoda näkyväksi ammattiluontaishoitajien roolia suomalaisten terveyden edistäjinä ja luoda alalle turvallisuutta luovat rakenteet rajoittamisen ja kieltämisen sijaan. Miljoona suomalaista käyttää luontaishoitoja ja useat terapeuttiyrittäjät ja kouluttajat saavat alalta elantonsa, joka on ALV:n alaista toimintaa.

Kerromme mielellämme lisää luontaishoitoalasta ja pyydämme ystävällisesti perehtymään alaan perusteellisesti ennen päätösten tekemistä. Toivottavasti löydämme yhteisen hetken joltakin maanantailta tai perjantailta keskustella luontaishoitoalasta.

Ystävällisin terveisin,

Anna Sofia Nevanlinna
Toiminnanjohtaja
Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry