Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tiesitkö, että LKL ry on itse tehnyt lakialoitteen jo vuonna 2005, jotta koulutetuille luontaishoitajille saataisiin vakaampi asema osana hyvinvoinnin ja terveyden kenttää? Tämän jälkeen keskustelu on jatkunut aktiivisesti STM:n kanssa ja jatkuu edelleen alan asioiden edistämiseksi.

Sivulla Terapeuttirekisteri on paljon tietoa luontaishoidoista ja vastauksia alaa koskeviin usein toistuviin kysymyksiin/väittämiin.

LKL ry:n keskeinen tavoite on koulutettujen luontaishoitajien roolin vahvistaminen. Rekisteri ammattiterapeuteista sekä Eettinen toimikunta ammattilaisten tueksi ovat perusta Keskusliiton toiminnalle. LKL ry käy jatkuvasti vuoropuhelua STM:n kanssa, jotta koulutettujen luontaishoitajien rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä tunnustettaisiin laajemmin. LKL ry on tehnyt jo vuonna 2005 lakialoitteen luontaishoitajien aseman parantamiseksi.

LKL ry on esittänyt STM:lle toiveen, että luontaisalasta tehtäisiin toimialaselvitys, jotta ymmärrettäisiin laajan luontaisalan ominaispiirteet. Alalla on monenlaista toimijaa eikä kaikesta voi vetää koko alaa koskevia johtopäätöksiä. On turhaa miettiä luontaisalan rajoittamista ennen kuin alasta on tehty toimialaselvitys ja ymmärretään alan erityispiirteet. LKL ry:n näkemys on, että Suomeen tarvitaan yhteiskunnan tukema rekisteri koulutetuista ammattilaisista. Kunnes tämä rekisteri toteutuu, LKL ry pitää itse jäsenistään terapeuttirekisteriä. LKL ry:n rekisterissä on koulutuskriteereihin sitoutuneita toimijoita, joiden koulutustaso on tarkistettu ennen rekisteriin pääsyä.

Tarkemmin voit tutustua aiheeseen sivun alaotsikoiden alla olevista teksteistä.