Luontaisalan lakiasian valmistelun vaiheet

Vuonna 2005 LKL ry:n aloittama laki-hanke on edelleen ajankohtainen ja aktiivisesti työn alla

 

10.9.2005 LKL ry teki itse aloitteen lain tarpeesta Sosiaali- ja Terveysministeriöön. Allekirjoittajina oli kymmenkunta eri terapeutti- ja kouluttajatahoa. Peruspalveluministerinä toimi Liisa Hyssälä.

17.2.2006 oli ensimmäinen tapaaminen peruspalveluministeri Paula Risikon kanssa.

Vuonna 2006 valmistuivat uudet alan koulutuskriteerit. Ne tulivat voimaan vuoden 2008 alusta alkaneille opetuksille.

Perustettiin koulutettujen hoitajien julkinen rekisteri, joka avattiin LKL ry:n www-sivuille sekä listaukset koulutuskriteerit täyttävistä yhdistyksistä ja kouluttajista.

9.5.2008 järjestettiin Eduskunnan Pikkuparlamentissa seminaari päättäjille.

15.5 2008 ministeri Paula Risikko asetti työrymän, johon LKL ry:n edustajat osallistuivat vuosina 2008-2009. Työryhmä ehdotti ns. suppeaa sääntelyä, jolloin vain määriteltäisiin hoidot, joita vain terveydenhuollon ammattihenkilöt saisivat suorittaa. Tämä todettiin myöhemmin toteuttamiskelvottomaksi. Samalla myös esitettiin kentälle toimenpiteitä, jotta laajempi alaa sääntelevä lainvalmistelu olisi mahdollinen.

Vuonna 2009 neuvoteltiin LKL ry.n jäsenille potilasvakuutusta vastaava oma vakuutus, joka valitettavasti vakuutusyhtiön toimesta lakautettiin myöhemmin, vaikka yhtään vahinkoa ei tapahtunut.

Vuonna 2010 perustettiin LKL ry:n lakityöryhmä, jonka puheenjohtajana aloitti Anita Kouvo-Sillanpää.

Vuonna 2010 toimitettiin ministeriöön ehdotus mahdolliseksi laiksi. Se oli valmisteltu Norjan ja Islannin vastaavien lakien pohjalta ja siinä oli huomioitu ministeriön työryhmän aiemmat vaatimukset, jotka koskivat uudistettuja koulutuskriteereitä, vastuuvakuutusta ja omavalvonnan tukemiseksi yhdistyksiin perustettuja eettisiä toimikuntia.

Vuonna 2011 maaliskuussa LKL ry vaati lakialoitetta silloiseen hallitusohjelmaan. Vaikka asia saatiin hallitusohjelmaan, hanke ei valitettavasti edennyt toivotusti kohti lain muodostumista.

3.8.2012 oli tapaaminen ministeriön kutsusta. Paikalla olivat valtiosihteeri Sinikka Näätsaari ja hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Vuonna 2013 perustettiin LKL ry:n Eettinen toimikunta vastaamaan yhteiskunnankin toiveita alan järjestäymisestä.

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan ei sisälly mainintaa CAM- hoidoista.

Vuonna 2015 aloittanut LKL ry:n hallitus laati ja vahvisti uuden strategiansa. Tärkeimmäksi tavoitteekseen se linjasi koulutettujen luontaishoitojen aseman tunnustamisen osaksi suomalaista terveydenhoitoa.

Vuoden 2015 aikana valmisteltiin yhdessä SKIL ry:n (kiinalaisen lääketieteen yhdistysten kattojärjestö) kanssa Islannin lakiin pohjautuvaa lakiehdotusta. Yhteisissä tapaamisissa on kuitenkin katsottu kiireillisimmiksi toimiksi CAM-kentän yhteisen tahtotilan löytäminen ja vahvistaminen ja koko kentän kartoitusmateriaalin aikaansaaminen.

Asiallisen lain saaminen on edelleen keskeinen tavoite vuonna 2020. Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa onkin mainittu tarve selvitää vaihtoehtohoitojen eri sääntelymahdollisuudet. LKL ry on mielellään mukana tässä prosessissa osana työryhmää ja jatkaa hyvää yhteistyötä STM:ön kanssa.