Kannanotto kirjaukseen Suomen hallitusohjelmassa 2022

Linkki vuoden 2021 kannanottoon.

Arvoisa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ja perhe- ja palveluministeri Aki Lindén,

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry on jo lähes 20 vuotta sitten aloittanut yhteistyön sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, kun Keskusliitto teki itse lakialoitteen, jotta luontaishoitoalalle saataisiin järkevät raamit Suomeen. Tämän jälkeen vuoropuhelua onkin käyty useiden ministereiden ja virkamiesten kanssa. Luonnonlääketieteen Keskusliitto on myös vuosi sitten lähettänyt yhdessä alan muiden järjestöjen kanssa sosiaali- ja terveysministeriöön kannanoton luontaishoitoalaan liittyen. Tässä Teille edelleen lähetettynä tuo mainittu materiaali, jotta voimme jatkaa hyvää yhteistyötämme ministeriönne ja luontaisalan välillä myös Teidän kanssanne.

Pyydämme ystävällisesti huomiomaan liitteen mukaisen luontaisalan oman näkemyksen sääntelynmahdollisuuksien edistämisestä, kun edistätte hallitusohjelman kirjausta alastamme.

Kyseessä on sääntely, joka koskettaa vähintään miljoonaa suomalaista, jotka käyttävät luontaishoitoja sekä tuhansia koulutettuja luontaishoitajia, jotka toimivat yrittäjinä Suomessa.

Kantaamme tukee myös oikeusministeriön OtaKantaa.fi-sivustolla syksyllä 2021 teetetty kysely kansalaisille. 6800:n aktiivisen luontaishoitojen ja terveystuotteiden käyttäjän vastauksista käy yksiselitteisesti ilmi, että luontaishoitojen kenttä on laaja, monimuotoinen ja isolle osalle osa arkea jo vuosikymmenien ajan. Näin ollen alan toimialaselvitys on perusteltua, jotta saadaan virallinen kartoitus pohjaksi laajemmalle yhteiskunnalliselle keskustelulle ja mahdollisille lainsäädännöille. Vastauksiin strukturoitujen kysymysten osalta voi tutustua tarkemmin täällä: https://www.lkl.fi/lkl-ry/otakantaa-fi-kysely-2021/

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry edustaa yhteispohjoismaisiin koulutuskriteereihin sitoutuneita ammattiluontaishoitajia ja on Suomen Yrittäjien toimialajärjestö. Annamme mielellämme lisätietoa luontaishoitoalasta, jotta voitte toiminnallanne mahdollistaa järkevän suunnan luontaishoitoalan kehitykselle. Oikea tieto on perusedellytys asianmukaiselle keskustelulle ja oikeamieliselle päätöksenteolle.

Ystävällisin terveisin,

Anna Sofia Nevanlinna