Norjan täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen tutkimuskeskus (NAFKAM)

Täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen tutkimuskeskus (NAFKAM) toimii Tromssan yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yhteydessä. Sen toiminnan rahoittaa Norjan terveysministeriö (Ministry of Health and Care Services).

Keskus edistää, toteuttaa ja koordinoi täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen monitieteellistä tutkimusta. Niitä tutkitaan sekä lääketieteellisinä järjestelminä että konkreettisina vaihtoehtoisina lääketieteen menetelminä, joilla voidaan vähentää sairauksia, lyhentää niiden kestoa ja parantaa elämänlaatua. NAFKAM julkaisee tutkimuksensa pääasiassa tieteellisinä artikkeleina kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa. Keskuksella on myös oma julkaisusarja. 

NAFKAM työskentelee myös alan koulutuksen, konsultoinnin, kansainvälisen ja kansallisen yhteistyön ja verkottumisen sekä tiedon välittämisen edistämiseksi. Se nimettiin WHO:n perinteisen lääketieteen yhteistyökeskukseksi 2008. Se myös ylläpitää RESF – rekisteriä. Rekisteriin kerätään tietoja ihmisistä, jotka ovat kokeneet vakavan sairauden kulussa epätavallisen käänteen käytettyään vaihtoehtoisia hoitoja.

NIFAB

Vuonna 2004 Norja hallitus antoi ensimmäisen talousarviomäärärahan kansalliselle CAM -tietopankille. Tietokannan tavoitteena on tarjota puolueettomaan tutkimukseen perustuvaa tietoa täydentävästä ja vaihtoehtoisesta lääketieteestä. 

Tietopankki NIFAB (Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling) käynnistettiin toukokuussa 2007.