WHO:n perinteisen, täydentävän, vaihtoehtoisen lääketieteen strategia

WHO Strategia

Ensimmäinen perinteistä, vaihtoehtoista lääketiedettä koskeva WHO:n globaali strategia on vuodelta 2002. Siinä todetaan, että perinteisen lääketieteen suosio kasvaa ja suuri määrä ihmisiä käyttää sitä osana perusterveydenhuoltoa. Tähän liittyviä keskeisiä haasteita ja ongelmakohtia ovat turvallisuuteen, säätelyyn ja todentamiseen liittyvät asiat sekä luonnon monimuotoisuuden ja perinteisen tiedon suojelemiseen liittyvät kysymykset. Strategia tarjoaa puitteet politiikkaan, jolla jäsenmaat voivat säännellä perinteistä, täydentävää, vaihtoehtoista lääketiedettä (TM / CAM), jotta sen käytöstä tulee turvallisempaa, helpommin saavutettavaa ja ympäristöä säästävää.

Kehitysmaissa, joissa yli kolmasosalta väestöstä puuttuu mahdollisuudet käyttää elintärkeitä lääkkeitä, tarjoavat turvalliset ja tehokkaat TM / CAM – terapiat välineitä terveydenhuollon saatavuuden lisäämiseen. Perinteinen lääketiede on täysin integroitu terveysjärjestelmiin Kiinassa, Pohjois- ja Etelä-Koreassa ja Vietnamissa. Mutta edelleen on paljon maita, jotka eivät ole keränneet näyttöä perinteisestä lääketieteestä.

Strategiassa todetaan myös, että noin 25 % nykyaikaisista lääkkeistä polveutuu kasveista, joita on alkuun käytetty perinteisesti. Akupunktion teho kivun ja pahoinvoinnin lievittäjänä on vakiintunut. Satunnaiskontrolloidut tutkimukset tarjoavat vakuuttavaa näyttöä siitä, että esimerkiksi hypnoosilla ja rentoutumistekniikoilla voidaan lievittää ahdistusta, paniikkihäiriöitä ja unettomuutta. Tutkimuksilla on osoitettu myös, että jooga voi vähentää astmakohtauksia ja tai ji -tekniikat voivat auttaa vähentämään vanhusten pelkoa kaatumisesta. Perinteistä lääketiedettä käytetään myös tartuntatautien hoidossa. Esimerkkeinä mainitaan, että kolme neljästä hiv- ja aids – potilaasta käyttää jonkinlaista perinteistä tai täydentävää hoitoa. Myös malarian hoitoon on tehokkaita kasviperäisiä lääkkeitä.

Monet jäsenvaltiot ja WHO: n perinteisen lääketieteen kumppanit (YK: n virastot, kansainväliset järjestöt, valtioista riippumattomat järjestöt sekä maailmanlaajuiset ja kansalliset ammattialajärjestöt) ovat osallistuneet strategian luomiseen ja ovat ilmaisseet halunsa osallistua sen toteuttamiseen.

Strategia tavoitteet on tiivistetty seuraavasti:

1. Kehittää kansallisia toimintaperiaatteita perinteisen – täydentävän -vaihtoehtoisen lääketieteen harjoittamisen arvioimiseen ja sääntelyyn;
2. Luoda vahvempaa (evidence based) näyttöä perinteisen – täydentävän -vaihtoehtoisen lääketieteen tuotteiden ja käytäntöjen turvallisuudesta, tehokkuudesta ja laadusta;
3. Varmistaa perinteisen – täydentävän -vaihtoehtoisen lääketieteen, mukaan lukien tärkeiden kasvilääkkeiden saatavuus ja edullisuus;
4. Edistää sekä tarjoajien että kuluttajien kannalta järkevää perinteisen – täydentävän -vaihtoehtoisen lääketieteen käyttöä 

Strategia on julkaistu myös kirjana ja sen voi ladata alla olevasta linkistä
www.who.int/mediacentre/news/releases/release38/en/

Lisäksi todettakoon, että WHO:n sivuilla (http://www.who.int/en/) on kymmeniin tuhansiin nouseva määrä osumia, kun hakusanaksi laittaa traditional, complementary tai alternative medicine tai niiden yhdistelmiä. Siellä on perinteisen lääketieteen strategioita, terminologiaa, kongressiraportteja, ohjelmasuosituksia, julistuksia, selvityksiä turvallisuudesta, tietoja WHO:n kanssa yhteistyössä olevista laitoksista, katsauksia perinteisen lääketieteen tilanteesta eri puolilta maailmaa, integraatiosuosituksia perusterveydenhuoltoon, metodologisia ohjeita tutkimuksiin ja arviointiin, koulutusvaatimuksia.