Lääketieteen kouluttajat

Nämä kouluttajat ovat hakeutuneet LKL ry:n rekisteriin eli heidän koulutusohjelmansa täyttävät LKL ry:n koulutuskriteerit. Lääketieteen opinnot voi suorittaa muissakin kouluissa kuin LKL ry:n rekisterissä olevissa.
 

Terveysopisto Salus
Jouko Pursiainen
Kauppakartanonkatu 15 B 13           
00930 HELSINKI
040 051 1586
www.terveysopisto.fi