Ohjeet kuluttajalle ongelmatilanteisiin

Jos olet ostanut palvelun LKL ry:n kuuluvalta palveluntarjoajalta sinulla on mahdollisuus käyttää eettisen toimikunnan neuvotteluapua riitatilanteissa tai kysyä neuvoa, jos et tiedä miten edetä. Jos tunnet että palvelu on ollut epäasiallista, eettinen toimikunta auttaa sinua viemään asiaa eteenpäin.

LKL ry tekee jatkuvasti töitä, jotta LKL ry:n terapeuttijäsenillä olisi hyvä koulutus ja hyvä eettinen omatuntoa, välillä kuitenkin sattuu tilanteita, jotka vaativat selvittelyä.

 

A. Ristiriitatilanteissa

1. Ota yhteys palveluntarjoajaan

  • jos se mitä olet ostanut, ei vastaa sitä, mitä on luvattu, ensisijainen reitti on ensin lähestyä palvelun tarjoajaa ja pyrkiä neuvottelemalla ratkaisemaan asia. Palvelun tarjoajalle on aina ensin annettava mahdollisuus korjata tilanne. Jos asiaa ei voida ratkaista neuvottelemalla, tee kirjallinen reklamaatio yritykselle, mahdollisimman pian virheen jälkeen ja pyydä vastaus kirjallisena.

2. Ota yhteys eettiseen toimikuntaan

  • jos sovittelu ei onnistu, ota yhteys eettiseen toimikuntaan. Eettinen toimikunta voi auttaa neuvottelemaan sovitteluratkaisun asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä, kun palveluntarjoaja on LKL ry:n jäsen. Lähetä tekemäsi reklamaatio lkleettinentoimikunta@lkl.fi. Vastaamme sähköpostiisi mahdollisimman pian.

3. Ota yhteys kuluttajaneuvontaan

  • jos sovittelu ei onnistu eettisen toimikunnan välityksellä - ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajaneuvonnan palveluista voit lukea lisää:

Kuluttajaneuvonta - Kilpailu- ja kuluttajavirasto (kkv.fi)

Kuluttajaneuvonnassa voit asioida puhelimitse soittamalla numeroon 029 505 3050 (ma, ti, ke, pe klo 9–12, to 12–15), puheluiden hinta.

 

 

B. Epäammattimainen käytös

  • mikäli palveluntarjoajan kohtelu asiakasta kohtaan ei ole ammattimaista ja ylittää soveliaisuuden rajat – ota yhteyttä eettiseen toimikuntaan erityisesti, jos kyseessä on arkaluontoiseksi kokemasi asia.

 

C.  Epävarmat tilanteet

  • jos et tiedä miten tilanteessa pitäisi edetä ja onko palvelu ollut asiallista, voit kääntyä eettisen toimikunnan puoleen. Autamme arvioimaan tilanteen. Autamme tarpeen vaatiessa neuvottelemaan ja ohjaamme tarvittaessa eteenpäin kuluttajaneuvontaan tai viranomaiselle.

 

Tarvittaessa Eettisellä toimikunnalla on konsultaatiomahdollisuus alan yhdistykseen, kouluttajaan tai ulkopuoliseen asiantuntijaan.

Tarvittaessa asiakas ohjataan eteenpäin ottamaan yhteys asianmukaiseen viranomaiseen (kuluttaja-asiamies, lääkäri, poliisi).

 

LKL ry:n Eettinen toimikunta

Henkilön salassapito/luottamuksellisuus:

Huomaathan, että riita-asiaa selvitettäessä olemme yhteydessä palvelun tarjoajaan ja asiakkaan tiedot käsitellään palveluntarjoajan kanssa.

Jos kyseessä on henkilöä kohtaan tehty rikos, epäily rikoksesta tai epäammattimainen käytös, josta asiakas ohjataan edelleen viranomaiselle, emme välitä tietoja palveluntarjoajalle, vaan asianomainen viranomainen hoitaa asiaa eteenpäin.

 

Linkit:

Kuluttajansuojalaki https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

Kilpailu -ja kuluttajavirasto  https://www.kkv.fi/Tietoa-KKVsta/asiointi/