Yhdistysten liittyminen keskusliiton yhdistysjäseneksi

Liittyäkseen yhdistys toimittaa Keskusliitolle:

  1. Yhdistysrekisteriotteen ja tarvittavat yhteystiedot
  2. Yhteyshenkilön tiedot laskutus- ja postitusasioissa
  3. Yhdistyksen voimassa olevat säännöt
  4. Maininta luontaisterapia-alasta, joka on LKL ry:n vakiintuneiden terapioiden luettelossa
  5. Uudet terapia-alat on haettava luetteloon ennen yhdistyksen liittymistä. Vain vakiintuneet terapia-alat ovat luettelossa.
  6. Tietojen vuosittainen päivitys sekä muutoksien tapahtuessa. Yhdistys lähettää vuosittain toimintakertomuksensa LKL ry:lle.