Eettinen toimikunta

Eettisten ohjeiden lisäksi Suomen kattava lainsäädäntö ohjaa luontaishoitajien toimintaa, vaikka luontaisalalle ei olekaan vielä luotu omaa yhteiskunnan tukemaan rakennetta kuten esimerkiksi Norjassa, Tanskassa ja Islannissa on tehty.

Eettinen toimikunta on LKL ry:n ylläpitämä palvelu keskusliiton jäsenille, heidän asiakkailleen sekä kouluttajarekisterin kouluttajille ja heidän oppilailleen. Tarkoitus on taata mahdollisuus saada apua eettisissä asioissa. Eettiseen toimikuntaan voi ottaa yhteyttä mahdollisista  epäasiallisista tai muuten terveyttä vaarantavista hoitotilanteista.

Eettisellä toimikunnalla on myös keskeinen rooli LKL ry:n jäsenten jatkokouluttajana.

Toimikunnan jäsenet valitaan LKL ry:n vuosikokouksessa. Kauden pituus on kolme vuotta. Joka vuosi yksi jäsen on erovuoroinen.


Yhteystiedot: lkleettinentoimikunta@lkl.fi