Kouluttajille tietoa

Hyvä Kouluttaja,

Olemme luoneet uusia ammatillisia rakenteita CAM-terapioille, terapeuteille ja kouluttajille Suomessa. On tärkeää, että kaikki luontaishoitoalojen kouluttajat ja koulutukset täyttävät tietyt vähimmäiskriteerit. Heillä tulee olla riittävästi peruslääketieteen opintoja ja tuntemusta alalla toimimisesta, sekä terapeuttina, että kouluttajana. Kuluttajia ohjataan varmistamaan, että kouluttaja kuuluu kouluttajarekisteriin ja koulutus täyttää LKL ry:n koulutusvaatimukset.

Yhdessä vahvistamme luontaishoitojen turvallista käyttöä ja luotettavaa ammatillista osaamista Suomessa.

 

Kouluttajarekisteri

Kuulumalla LKL ry:n kouluttajarekisteriin saat huomattavia jäsenetuja.

LKL ry:n rekisteröimä koulutuskriteerit täyttävä koulutusta tarjoava kouluttaja

  •  voi hakeutua LKL ry:n kouluttajarekisteriin – näkyvyys nettisivuilla terapia-alan, lääketieteen tai CAM-hoitojen perusteet osion -kouluttajarekisterissä
  • voi käyttää kotisivuilla ja markkinoinnissa mainintaa ”koulutus täyttää LKL ry:n koulutuskriteerit”
  • vain hyväksytyn kouluttajan opiskelijat voivat hakea yhdistyksensä tai CAM ry:n kautta terapeuttirekisteriin
  • kouluttajarekisterissä oleva saa opiskelijoillensa jaettavaksi LKL ry:n oppaan ammattiterapeuttina ja yrittäjänä toimisesta
  • saa näkyvyyttä LKL ry:n kanavissa
  • voi olla vaikuttamassa LKL ry:n toiminnassa
  • saa apua tarvittaessa LKL ry:n eettiseltä toimikunnalta
  • mahdollistaa opiskelijoidensa pääsyn LKL ry:n terapeuttirekisteriin

 

Koulutuksen tulee täyttää LKL ry:n koulutusvaatimukset, ja koulutussisältö tulee hyväksyttää LKL ry:llä (myös aina sisällön muuttuessa).

 

Terapeuttirekisteri

LKL ry:n tarjoama Terapeuttirekisteri on koulutettujen terapeuttien rekisteri ja tärkeä ammatillisen osaamisen varmistaja edistettäessä CAM-terapioiden yhteiskunnallisen asemaa.

Terapeuttirekisterin merkitys kasvaa koko ajan myös sen suhteen, että kuluttajia ohjataan varmistamaan terapeuttinsa riittävä koulutus www.terapeuttirekisteri.fi-sivustolta

Kouluttajalla itsellään on mahdollisuus päästä terapeuttirekisteriin hakemalla jäseneksi, tällöin hänellä on myös äänioikeus vuosikokouksissa. Jäsenyys ei ole kuitenkaan edellytys kouluttajarekisteriin pääsylle.

Toivotamme CAM-alojen kouluttajat mukaan yhteistyöhön!

 

Tutustu koulutusvaatimuksiimme ja lähete hakemus osoitteeseen toimisto@lkl.fi. Vastaamme mielellämme myös lisätietopyyntöihin!