Koulutus luo turvallisuutta ja laatua

Suomessa on tuhansia luontaisalan ammattiin johtavan koulutuksen suorittaneita terapeutteija. Heistä iso osa toimii yrittäjänä ja tekee ammatikseen luontaishoitoja.

LKL ry:n yksi keskeinen tehtävä liittyy luontaishoitajien koulutukseen. Riittävä ja asianmukainen koulutus on avainasia turvallisuuden ja laadun parantamiseksi.

LKL ry:n jäseniltä vaaditaan koulutuskriteerien mukainen koulutus, jotta he ovat jäsenkelpoisia. Tarvittavat koulutusvaatimukset pohjautuvut yhteispohjoismaalaisiin koulutuskriteereihin. Oman terapia-alan koulutuksen lisäksi luontaishoitajalla tulee olla peruslääketieteen opintoja ja ensiapukurssi voimassa sekä perusteet CAM-hoidoista suoritettuna.

LKL ry ylläpitää rekisteriä koulutusten järjestäjistä. Rekisteriin hakeutuneet kouluttajat täyttävät LKL ry:n kriteerit eli näiden kouluttajien opiskelijat tai valmistuneet terapeutit voivat hakea LKL ry:n jäsenyyttä ja opiskelijajäsenyyttä.  Vain LKL ry:n terapia-alakohtaiseten kouluttajien opiskelijoilla ja valmistuneilla terapeuteilla on mahdollisuus päästä LKL ry:n jäseneksi. Poikkeuksena on ulkomailla suoritetut opinnot, jotka hallitus käsittelee erikseen.

LKL ry kannustaa kaikkia luontaisalan toimijoita koulutustason nostamiseen alalla.