Mitä luontaishoidot ovat?

Luontaishoidoilla on monta nimeä

LKL ry edustaa lukuisaa eri hoitomuotoa, jotka yhdessä muodostavat CAM-hoitojen kentän. CAM termin käyttö on yleistynyt Suomessakin edustamaan luontaishoitoja. CAM tulee sanoista complementary and alternative medicine.

Luontaishoitojen kenttä on erittäin laaja eikä alasta ole tehty virallista toimialaselvitystä. LKL ry edustaa koulutettuja luontaishoitajia. Alan marginaali-ilmiöitä ei tule sekoittaa ammatilliseen toimintaan, joka perustuu koulutukseen ja vahvaan kliiniseen näyttöön.

Eri luontaishoitohin suosittelemme perehtymään suoraan jäsenyhdistystemme sivuilla tai kysymään suoraan terapeuteilta lisää.

Haluatko mieluummin kuunnella tietoa luontaishoidoista?

1. FinnRadio haastattelee LKL ry:n toiminnanjohtaja Anna Sofia Nevanlinnaa (2021). Tästä pääset Anna Sofian haastatteluun.

2. Radio Moreenin haastattelee Pauliina Aarvaa luontaishoidoista (2021): Tästä pääset Pauliinan haastatteluun (linkki haastatteluun linkitetyn sivun alareunassa).

3. Yhdistävä Lääketiede ry:n puheenjohtaja Anneli Milén Järviradiossa (2021): Tästä pääset Annelin haastatteluun.

4. Radio Suomi Jyväskylä: Lääketieteen ja vaihtoehtoisten hoitojen vastakkainasettelu ei auta potilasta (2016): Tästä pääset ohjelmaan.

5. LKL ry:n Onko oikeaa tapaa parantua ja pysyä terveenä? -keskustelu oli mukana Hyvin sanottu -keskustelufestivaaleilla. FinnRadio tallensi ison osan keskustelusta, jonka voit kuunnella tästä. Alun esittely on leikattu pois, mutta mukaan pääse mukavasti kuitenkin. Lisäksi keskusteluun lisämateriaalia tästä.

Europarlamentaarikot ovat perustaneet oman intressiryhmän CAM-asioille. Tästä voit katsoa heidän seminaarejaan:

1. Launch of the MEP Interest Group on Integrative Medicen & Health (2020)

2. Online event on 'Integrative Ontology' (2021)

3. Online event on 'Integrative Medicine and Health in Pain Management’ (2021)

 

Luontaishoidot ovat hyvinvointihoitoja, jotka vahvistavat ihmisen omaa terveyttä ja hyvinvointia. Luontaishoitoja on lukuisia ja kaikki lähestyvät terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä oman viitekehyksensä keinoin esim. kosketuksen, keskustelun, yrittien, öljyjen, ravintolisien, homeopaattisten valmisteiden, taiteellisin välinein, akupunktion avulla.

Keskeistä luontaishoidoille on, että ne lähestyvät ihmistä tämän terveyttä tukien. Koulutettu luontaishoitaja ei hoida sairauksia ja ohjaa aina tarvittessa asiakkaansa terveydenhuollon piiriin.

Luontaishoidoilla on monta nimeä. Verrattuna länsimaiseen lääketieteeseen perinteinen lääketiede on kokonaisuus, joka sisältää eri kulttuureissa esiintyviin teorioihin ja kokemuksiin perustuvia tietoja, taitoja ja käytäntöjä terveyden ylläpitämiseksi sekä fyysisten ja psyykkisten sairauksien ehkäisemiseksi. 

Perinteistä lääketiedettä, joka on hyväksytty alkuperäiskulttuurien ulkopuolisissa väestöryhmissä, kutsutaan usein vaihtoehtoiseksi tai täydentäväksi lääketieteeksi eli complementary and alternative medicine CAM. Suomessakin käytetään nykyään aktiivisesti CAM-termiä termistön selkeyttämiseksi, koska CAM on kansainvälisissä tutkimuksissa vakiintunut termi.

Integroitua terveydenhoitoa Euroopassa edistävä European Federation for Complementary and Alternative Medicine (EFCAM) määrittelee täydentävän - vaihtoehtoisen lääketieteen erilaisiksi autonomisiksi terveydenhuollon käytännöiksi, joita käytetään terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen, sairauksien ehkäisyyn ja terveysongelmien hoitoon. Niitä voidaan myös integroida käytettäviksi yhdessä tavanomaisen lääketieteen kanssa, jotta luodaan laajempi valikoima terveydenhoidon vaihtoehtoja.

Tieteellista tietoa luontaishoidoista löytyy lukuisista tieteellisten tutkimusten tietokannoista. Tieteellisissä artikkeleissa alasta käytetään termia CAM, complementery and alternative medicine.

Kolme hyvää keskustelua luontaisalasta (2021). LKL ry:stä mukana keskustelemassa toiminnanjohtaja Anna Sofia Nevanlinna. Keskustelut tehty alunperin ensimmäistä Luontaishoitojen päivää varten, mutta ovat ajattomia koko kentän asiat yhteen kokoavia tietopaketteja.

Keskustelusarjan 1. osassa keskustellaan Luontaishoitojen päivän syntyideasta, luontaishoitojen medianäkyvyydestä, luontaishoitojen yhteiskunnallisesta asemasta, toimialaselvityksen tarpeesta ja luontaishoitojen käyttäjistä. Kesto 21:54 min. Keskusteluun pääset tästä.

Keskustelusarjan 2. osassa keskustellaan luontaishoidoista käytettävistä termeistä, luontaishoitojen käyttäjien motiiveista, luontaishoitojen asemasta käypä hoito -suosituksissa, Maailman terveysjärjestön tavoitteista ja luontaishoitojen integraatiosta osaksi virallisia terveydenhoidon rakenteita. Kesto 19:46 min. Keskusteluun pääset tästä.

Keskustelusarjan 3. osassa keskustellaan Suomessa käytettävistä luontaishoidoista, koulutuksesta, Sveitsin päätöksestä integroida luontaishoitoja osaksi terveydenhoitoa, Euroopan parlamentin jäsenten järjestämästä luontaishoitojen seminaarista ja visioidaan luontaishoitojen integroimista osaksi terveydenhoidon järjestelmää Suomessa. Kesto 16:09 min. Keskusteluun pääset tästä.