LKL ry:n koulutusvaatimukset

PDF-tiedostoAMMATILLISTEN CAM -LUONTAISHUOTOJEN OPINTOSISÄLTÖ.pdf (110 kB)
Sisältää myös kuvauksen peruslääketieteen opintojen sisällöstä.

Koulutetun terapeutin minimiopinnot

Tässä on kuvattu LKL ry:n vaatima vähimmäiskoulutustaso, joka kaikilla terapeuttirekisterissä olevilla on suoritettuna ja on jäsenyyden edellytys. Koulutustasovaatimukset pohjautuvat yhteispohjoismaiseen yhteistyöhön koulutuskriteerien suhteen.

 

1. CAM-hoitojen perusteet

2 OP

2. Ravitsemus

2 OP

3. CAM-hoitojen ammatilliset opinnot hoitoaloittain

18 OP

4. Länsimaisen lääketieteen perusteet

14 OP

    tai terveydenhuollon tutkinto, Valviran rekisteri

 

5. Ensiapukoulutus

0,5OP

 

 

 

LKL ry ylläpitää kouluttajarekisteriä alan vakiintuneista ja kokeneista kouluttajista. Näiden kouluttajien terapiakoulutuksen suorittaneet voivat päästä LKL ry:n jäseniksi. Poikkeuksena ulkomailla suoritetut tutkinnot, jotka LKL ry:n hallitus käsittelee erikseen.

Kouluttajarekisteriin päästäkseen kouluttajan on toimitettava LKL ry:lle koulutusohjelmansa ja opettajatietojensa lisäksi yritys- / yhdistysrekisterin Y-tunnus sekä tiedot toimialasta. Luetteloon otetaan LKL ry:n kouluttajakriteerit täyttävät kouluttajat. Kouluttajan oman koulutuksen tulee täyttää vähintään LKL ry:n koulutusvaatimukset. Kouluttajarekisterimaksu on 250 euroa vuonna 2023.

Kouluttaja  vastaa siitä, että koulutuksen sisältö on LKL ry:lle toimitetun koulutusohjelman mukainen.