Luontaisalan professuuri Suomeen

Tutkitun tiedon teemavuoden kunniaksi Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry ehdottaa, että Suomeen on saatava luontaisalalle oma professuuri, jotta alasta saadaan lisää tieteellistä tutkimusta ja että alalle saadaan tutkimusrauha. Norjassa luontaisalan tutkimuslaitoksessa tuotetaan tutkimusten lisäksi ohjeita asiakasturvallisuuden lisäämiseksi. Tämä on hyvä tavoite myös alan tutkimukselle Suomessa.

Tutkimusrauha luontaisalan tutkimukseen on tarpeen, koska Suomessa on avoimen negatiivinen asenne luontaisalaa kohtaan. Tutkimusten toteuttaminen nykyisen yliopistollisen tutkimusrakenteiden puitteissa ei ole helppoa eikä ala saa riittäviä mahdollisuuksia tulla tutkituksi.

Suomessa levitetään jatkuvasti virheellistä tietoa luontaishoidoista. Uuden tutkitun tiedon tuottaminen on perusteltua ja tarpeellista, jotta luontaishoidoista voidaan keskustella tieteellisesti ja asiallisesti.

Mikäli haluatte osallistua professuurin rahoitukseen tai osallistua projektiin muulla tavoin, olethan yhteydessä Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry:n puheenjohtajaan Marja Jokelaan (toimisto@lkl.fi), kiitos!