Otakantaa.fi-kysely 2021

TULOKSET JULKAISTU 23.1.2022, tulokset alla

 

Oikeusministeriön OtaKantaa.fi-sivustolla 8.10.-15.12.2021 avoinna olleeseen kyselyyn luontaishoitojen ja terveystuotteiden käytöstä vastasi 6802 henkilöä. Alla ovat strukturoituihin kysymyksiin saaduista vastauksista suorat jakaumat prosenttilukuina.  Vastausten suuren määrän vuoksi avoimiin kysymyksiin saadut vastaukset analysoidaan ja raportoidaan myöhemmin.

Vastausten pohjalta voidaan tehdä päätelmiä aktiivisista luontaishoitojen ja terveystuotteiden käyttäjistä, jotka ovat vastanneet tähän kyselyyn. Vastauksia ei kuitenkaan voi yleistää koskemaan koko Suomen kansaa, koska tätä kyselyä ei toteutettu väestötutkimuksissa käytettävin otantamenetelmin.

Tästä alla olevasta tekstistä voit tutustua kyselyn tuloksiin. Voit myös ladata erillisen pdf-tiedoston tuloksista tästä.

Tällä kyselyllä luontaishoitoalan järjestöt halusivat selvittää luontaishoitojen ja terveystuotteiden käyttöä sekä kansalaisten mielipiteitä.

Luontaishoidoiksi tässä kyselyssä katsottiin esimerkiksi erilaiset käsillä tehtävät hoidot, kehoa ja mieltä rentouttavat terapiat sekä homeopatia ja erilaiset yrttilääkintään perustuvat hoidot. Näistä hoidoista käytetään myös termiä vaihtoehtoiset- ja täydentävät hoidot sekä HYVE-hoidot tai CAM-hoidot.

Terveystuotteiksi tässä kyselyssä luokiteltiin ravintolisät ja luontaistuotteet, joita voi ostaa mm. terveystuotekaupoista ja apteekista.

Linkki sulkeutuneeseen kyselyyn:
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/653/

Otakantaa.fi-palvelu on oikeusministeriön tarjoama palvelu, jossa tarjotaan palveluita demokraattiseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Palvelun kautta kansalaiset voivat viestittää päättäjille omia mielipiteitään ja palvelujen tarvetta.

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry tulee hyödyntämään tuloksia erityisesti yhteistyössään STM:n kanssa, jotta Suomeen saadaan virallinen rekisteri koulutetuista luontaishoitajista sekä edistäkseen hankettaan saada suomalaiseen yliopistoon luontaishoitoihin keskittynyt professuuri.

 

Jos olet kiinnostunut tekemään tutkimushankkeen tämän kyselyn avoimista kysymyksistä ja haluat näiden avoimien kysymysten aineiston tätä tarkoitusta varten, lähetä meille vapaamuotoinen hakemus tutkimushankkeestasi seuraaviin osoitteisiin: stj(at)stjry.fi, toimisto(at)kl.fi, terveys(at)terveystuotekauppa.fi, info(at)luontaishoitoala.fi

Päätöksen aineiston luovuttamisesta tutkimuskäyttöön tekevät kyselyn toteuttajat Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry, Suomen Terveysjärjestö STJ ry, Luontaishoitoalan Foorumi ry ja Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry yhdessä.

TULOKSET: Kysely LUONTAISHOITOJEN sekä TERVEYSTUOTTEIDEN käytöstä

n=6802

   
    

1. Mikä on sukupuolesi?

   

Mies

10 %

  

Nainen

88 %

  

Muu

0,5 %

  

En halua vastata

1,5 %

  
    

2. Minkä ikäinen olet?

   

17 vuotta tai alle

0,09 %

  

18 – 29 vuotta

6 %

  

30 – 44 vuotta

30 %

  

45 – 59 vuotta

40 %

  

60 – 69 vuotta

17 %

  

70 vuotta tai yli

7 %

  

En halua vastata

 0,5 %

  
    

3. Kerro LUONTAISHOITOJEN käytöstäsi?

  

Käytän säännöllisesti

54 %

  

Käytän melko säännöllisesti

22 %

  

Käytän satunnaisesti

17 %

  

Olen kokeillut

4 %

  

En käytä olenkaan

3 %

  
    

4. Mikäli käytät LUONTAISHOITOJA, kuinka monta vuotta olet niitä käyttänyt?

1 - 2 vuotta

6 %

  

3 - 6 vuotta

15 %

  

7 -10 vuotta

17 %

  

11 – 19 vuotta

19 %

  

yli 20 vuotta

20 %

  

yli 30 vuotta

2 %

  
    

5. Kerro TERVEYSTUOTTEIDEN käytöstäsi?

  

Käytän päivittäin

71 %

  

Käytän muutaman kerran viikossa

12 %

  

Käytän satunnaisesti

13 %

  

En käytä olenkaan

3 %

  
    

6. Mikäli käytät TERVEYSTUOTTEITA, kerro kuinka monta vuotta olet niitä käyttänyt?

1 - 2 vuotta

4 %

  

3 - 6 vuotta

12 %

  

7 - 10 vuotta

16 %

  

11 - 19 vuotta

19 %

  

yli 20 vuotta

21 %

  

yli 30 vuotta

19 %

  
    

7. Mikäli olet saanut apua LUONTAISHOIDOISTA tai TERVEYSTUOTTEISTA, merkitse kyseinen tai kyseiset hoidot?

Akupunktio

51 %

  

Antroposofinen lääketiede

5 %

  

Aromaterapia

28 %

  

Ayurveda (intialainen lääketiede)

18 %

  

Funktionaalinen lääketiede (lääkärin antamana)

17 %

  

Fytoterapia (kasvilääkintä)

22 %

  

Hermoratahieronta

23 %

  

Homeopatia

48 %

  

Hypnoosi

14 %

  

Jooga

49 %

  

Jäsenkorjaus

27 %

  

Kalevalainen jäsenkorjaus

48 %

  

Kiinalainen lääketiede

27 %

  

Mindfulness

31 %

  

Ravintoterapia

26 %

  

Refleksologia

13 %

  

Rentoutusterapia

15 %

  

Rosenterapia

14 %

  

Shiatsu

20 %

  

Taideterapia

11 %

  

Terveystuotteet (ravintolisät ja luontaistuotteet)

74 %

  

Vyöhyketerapia

47 %

  

Energiahoito

48 %

  

Meditaatio

48 %

  

Muu (tarkenna seuraavaan kysymykseen, mistä hoitomuodosta on kyse)

13 %

  
    

8. Mikäli olet saanut jostakin muusta LUONTAISHOIDOSTA apua, niin kirjoita hoidon nimi tähän:

Avoin kysymys, jonka tulokset julkaistaan myöhemmin

 
    

9. Miten käyttämäsi LUONTAISHOIDOT ja/tai TERVEYSTUOTTEET ovat auttaneet sinua?

Avoin kysymys, jonka tulokset julkaistaan myöhemmin

 
    

10. Jos käytät lääkärin määräämiä lääkkeitä, käytätkö samaan aikaan LUONTAISHOITOJA

tai TERVEYSTUOTTEITA?

   

Kyllä

68 %

  

Ei

13 %

  

En osaa sanoa

9 %

  

Ei vastannut tähän

10 %

  
    

11. Suomessa lääkärien ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutukseen ei kuulu opetusta

LUONTAISHOIDOISTA tai TERVEYSTUOTTEISTA. Pitäisikö mielestäsi kuulua?

Kyllä

89 %

  

Ei

3 %

  

Ei osaa sanoa

2 %

  

Ei vastannut tähän

6 %

  
    

12. Käydessäsi lääkärin vastaanotolla kerrotko lääkärille käyttämistäsi LUONTAISHOIDOISTA

 tai TERVEYSTUOTTEISTA?

   

Kyllä, lähes aina

47 %

  

Vain harvoin

37 %

  

En koskaan

8 %

  

Ei vastannut tähän

8 %

  
    

13. Miksi et aina kerro lääkärille käyttämistäsi LUONTAISHOIDOISTA tai TERVEYSTUOTTEISTA?

Avoin kysymys, jonka tulokset julkaistaan myöhemmin

 
    

14. Onko lääkäreillä mielestäsi riittävästi tietoa, jotta he voivat antaa ohjeita LUONTAISHOITOJEN

ja TERVEYSTUOTTEIDEN KÄYTÖSTÄ?

  

Kyllä

3 %

  

Ei

41 %

  

Vain, jos hänellä on koulutus kyseisestä LUONTAISHOIDOSTA/TERVEYSTUOTTEESTA

44 %

  

En osaa sanoa

7 %

  
    

15. Miten haluat, että yhteiskunta hyödyntää LUONTAISHOITOJA oman terveytesi tukemiseksi?

Avoin kysymys, jonka tulokset julkaistaan myöhemmin

 
    

16. Mikäli haluat, että yhteiskunta hyödyntää LUONTAISHOITOJA oman terveytesi tukemiseksi

merkitse sopiva tai sopivat kohdat?

  

SOTE-palveluissa

67 %

  

Työterveyden palveluissa

61 %

  

KELA korvauksissa

72 %

  

Palveluseleissä

62 %

  
    

17. Tulisiko koulutetuille luontaishoitajille luoda rekisteri yhteiskunnan tuella,

josta kansalaiset voisivat tarkistaa luontaishoitajan koulutuksen?

Kyllä

65 %

  

Ei

5 %

  

En osaa sanoa

18 %

  

Ei vastannut tähän

12 %

  
    

18. Tulisiko Suomeen yliopiston yhteyteen perustaa luontaishoidoille oma tutkimusyksikkö?

Kyllä

75 %

  

Ei

3 %

  

En osaa sanoa

10 %

  

Ei vastannut tähän

12 %

  
    

19. Tuleeko mielestäsi kansalaisen saada itse päättää omista ja lastensa käyttämistä LUONTAISHOIDOISTA?

Kyllä

82 %

  

Ei

2 %

  

En osaa sanoa

5 %

  

Ei vastannut tähän

11 %

  

 

Tästä pääset katsomaan kyselyn tekijöiden keskustelun tuloksista eli mukana Anna Sofia Nevanlinna (Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry, www.lkl.fi), Mika Rönkkö (Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto, www.terveystuotekauppa.fi), Ilkka Westman (Luontaishoitoalan Foorumi, www.luontaishoitoala.fi) sekä Merja Lindström (Suomen Terveysjärjestö STJ ry, www.terveysjarjesto.fi), jonka idean pohjalta järjestöt toteuttivat kyselyn syskyllä 2021.