Lisää tutkimusta luontaishoidoista suomalaisiin yliopistoihin

28.9.2021

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry on lähettänyt Tiede- ja kulttuuriministerille kannanoton valtion tiedonjulkistamispalkinnon myöntämisestä sekä tuonut ilmi tarpeen saada Suomeen lisää tutkimusta luontaishoidoista.

Arvoisa Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen,

Te edustatte tärkeää roolia tieteen saralla Suomessa. Erityisesti pidämme tärkeänä vuorovaikutusta tiedeyhteisön ja muun yhteiskunnan välillä sekä tieteellisen näkökulman tuomista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Huomasimme kuitenkin, että jaoitte Juhani Knuutille tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon syyskuussa 2021. Yksi mainitsemistanne kriteereistä oli puuttuminen virheellisiin terveysväittämiin. Ystävällisesti haluamme kuitenkin tuoda tietoonne, että Juhani Knuuti ei ole aina puuttunut terveysväittämiä vastaan tutkitun tiedon avulla. Esimerkiksi hänen teoksensa Kauppatavarana terveys sisältää ainakin 70 virheellistä väittämää luontaishoidoista. Näistä virheistä Knuuti on myöntänyt itsekin osan ja antanut kustantajansa kautta ymmärtää korjaavansa osan tuleviin painoksiin.

Me Luonnonlääketieteen Keskusliitossa toivomme, että jatkossa palkinto myönnetään vain tutkitun tiedon pohjalta tehdyn tiedon julkistamistyön perustein. Toivomme, että Opetus- ja kulttuuriministeriö kannustaa kansalaisia tutustumaan luontaishoitoihin tieteellisesti ja edistämään tieteellistä tutkimusta luontaishoidoista. Näemme että on tärkeää tutkia luontaishoitoja ja tuoda esiin tieteellisesti todennettuja tosiasioita vastapainoksi virheelliselle tiedolle. Kiitos, että jatkossa tuette rakenteita, jotta Suomessa oikean tiedon leviäminen on mahdollista - myös luontaishoidoista.

Julkisessa keskustelussa luontaishoitoihin liitetään paljon virheellisiä väittämiä, vaikka luontaishoidoissa on käynyt tutkimusten mukaan miljoona suomalaista, kansalaista, jotka haluavat omakustanteisesti panostaa omaan hyvinvointiinsa ja terveyteensä. Kyse ei ole marginaali-ilmiöstä. Luontaishoitojen tutkiminen yliopistoissa Suomessa on tärkeää, jotta saadaan tutkittua tietoa julkistettua luontaishoidoista.

Ystävällisin terveisin,
Anna Sofia Nevanlinna
Toiminnanjohtaja
Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry