Koulutus luo myös terveysturvallisuutta

29.3.2021

Luonnonlääketieteen Keskusliiton kulmakivi on koulutus. Koulutukseen kuluu osaamista myös etiikasta ja terveysturvallisuudesta. Yleisesti alan turvallisuudesta kertoo myös se, että Keskusliiton kyselyjen mukaan viranomaistaho ei ole huolissaan järjestäytyneen kentän toiminnasta.

Koulutettujen luontaishoitajien asiakkaat kokevat usein, että luontaishoitajilta saamansa apu on terveydenhuoltoon rinnastettavaa palvelua heille, vaikka ala sinänsä on osa hyvinvointipalvelujen kenttää. Luontaishoitojen terveyttä edistävä hyvinvoinnin tuki auttaa monella tavalla pysymään toimintakykyisenä.

Luonnonlääketieteen Keskusliitto toivoo, että kansalaisten on mahdollista itse valita mikä on heille välttämätön terveyttä ylläpitävä palvelu ja että heille turvataan pääsy saada itselleen tarvittavaa tukea oman terveyden ylläpitämiseksi.

Juurikin vallitseva yhteiskunnallinen tilanne osoittaa miten tärkeää on saada Suomeen yhteiskunnan tukema rekisteri ammattiluontaishoitajista, jotta kansalaiset voivat helposti löytää eettisyyteen ja terveysturvallisuuteen sitoutuneet toimijat.


 

Esimerkiksi LKL ry:n tuottama tutkimus vyöhyketerapiasta ja koliikista osoitti luontaishoitojen tärkeän roolin:  
https://www.lkl.fi/?x172181=179788