Kohti turvallisempaa luontaisalaa

8.1.2021

Koulutus luo turvallisuutta ja laatua luontaisalalla.
Koulutus luo turvallisuutta ja laatua luontaisalalla.

Potilasturvallisuus ja asiakasturvallisuus ovat isoja ja tärkeitä asioita. WHO on jo usean vuoden nostanut esiin kansainvälisen tarpeen nostaa potilasturvallisuuden tasoa maailmanlaajuisesti. LKL ry on omalta osaltaan osallistunut luontaishoitajien asiakkaiden turvallisuuden edistämiseen.

 

 

 

 

 

LKL ry:n Eettinen toimikunta on LKL ry:n terapeuttien ja kouluttajien ja heidän asiakkaidensa käytössä tukena eettisissä asioissa. Eettinen toimikunta ohjeistaa ja ottaa käsiteltäväksi eettisiä haasteita. LKL ry:n perusta on koulutuksessa, jonka avulla luomme laatua ja turvallisuutta luontaisalalle. Koulutuksen ja Eettisen toimikunnan avulla vastaamme osaltamme asiakasturvallisuuden haasteeseen.
 

 

 

Koulutettu luontaishoitaja ohjaa asiakkaansa aina tarpeen tulleen lääkäriin ja tunnistaa omat rajansa työssään. Näin haluamme omalta osaltamme varmistaa, että suomalaiset saavat oikeaa hoitoa ajallaan ja että hoito tapahtuu aina asiakkaan omasta tahdosta yhteistyössä koulutetun luontaisalan ammattilaisen kanssa.
 

 

 

LKL ry haluaa mahdollistaa suomalaisille laadukkaan ja turvallisen tavan käyttää luontaishoitoja. Lähes kaikki suomalaiset hyödyntävät terveydenhuollonpalveluja, joten kyse ei ole joko/tai -tilanteesta vaan vahvasta sekä/että -tavasta huolehtia terveydestä.

Kiitos koulutuskriteereihin sitoutuneille kouluttajillemme ja ammattitaitoisille jäsenillemme hyvästä toiminnasta suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi!
 

 

 

LKL ry pitää jatkuvasti yhteyttä Sosiaali-ja Terveysministeriöön ja on mukana dialogissa, kun Suomessa mietitään luontaishoitajien sääntelyä. Olemme luottavaisia, että Suomessa otetaan esimerkkiä onnistumisista ulkomailla, kun tänne rakennetaan raameja luontaishoitajille toimia.
 

 

 

Seuraavaksi etapiksi olemme ehdottaneet muiden alan toimijoiden mukaisesti toimialaselvitystä, jotta Suomessa on oikeaa tietoa, mikä on luontaishoitojen kenttä, mitä luontaishoitojen kentällä on onnistuttu tekemään ja mitkä ovat oikeat ratkaisemista vaativat haasteet.
 

https://www.who.int/…/photo…/10-facts-on-patient-safety