Vuoden luontaishoitoteko 2020 -palkinto myönnetty Karita Aaltoselle

11.11.2020


Keskellä Vuoden luontaishoitoteon 2020 saaja Karita Aaltonen. Vasemmalla LKL ry:n toiminnajohtaja Anna Sofia Nevanlinna ja oikealla Hanna Huttunen, joka toimii LKL ry:n Eettisessä toimikunnassa ja haastattelee Karitaa seuraavaan Luontaisterveys-lehteen, joka julkaistaan joulukuussa 2020.
Keskellä Vuoden luontaishoitoteon 2020 saaja Karita Aaltonen. Vasemmalla LKL ry:n toiminnajohtaja Anna Sofia Nevanlinna ja oikealla Hanna Huttunen, joka toimii LKL ry:n Eettisessä toimikunnassa ja haastattelee Karitaa seuraavaan Luontaisterveys-lehteen, joka julkaistaan joulukuussa 2020.

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry jakoi ke 11.11.2020 ensimmäistä kertaa uuden palkinnon nimeltä Vuoden luontaishoitoteko. Palkinto jaetaan vuosittain henkilölle, joka positiivisesti vaikuttaa Suomen luontaishoitokenttään, tuo uutta tietoa tai tietoa uudella tavalla esiin luontaishoidoista sekä vaikuttaa myönteisesti kuluttajan turvalliseen luontaishoitojen käyttöön.

Palkinnon tarkoitus on nostaa esiin positiivisia tekoja luontaisalalla ja tuoda esiin onnistumisia. Luontaisalalla tapahtuu paljon hyvää. Nyt on aika tunnustuksen myötä tuoda julki näitä tekoja sekä aloittaa luontaishoitojen positiivisen näkymisenkulttuuri.

Vuonna 2020 palkinto myönnettiin Karita Aaltoselle. Hän on valovoimainen persoona, joka suuntaa ammattitaitonsa luontaishoitojen esiintuomiseksi rakentavalla ja myönteisellä tavalla ilman vastakkainasettelua. Karita Aaltosen toiminta tuo esiin tietoa terveydestä monella tavalla ja hän tavoittaa jopa miljoonayleisön ohjelmansa myötä. Karita Aaltonen on myös vuonna 2020 julkaissut kirjan Valoa lautaselle, parane puhtaalla ravinnolla yhdessä Kaie Hakosen kanssa. Karita Aaltosen toiminnan myötä tieto luontaishoidoista lisääntyy ja kuluttajan on helpompi tehdä valintoja oman hyvinvointinsa parantamiseksi. Palkinnon voittajan ”ei kukaan ketään vastaan vaan kaikki yhdessä” -asenne paistaa läpi kaikessa hänen työssään.

Vuoden luontaishoitoteko 2020 -palkinnon myöntää Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry, joka on luontaishoitajien ammatillisuutta ajava keskusliitto. LKL ry on luonut alalle koulutuskriteerit pohjoismaisessa yhteistyössä ja ylläpitää terapeuttireksiteriä koulutetuista terapeuteista. LKL ry tarjoaa alalle eettisen toimikunnan asiakasturvallisuuden nostamiseksi. Keskusliiton tavoitteena on mahdollistaa kuluttajille turvallinen luontaishoitojen käyttö sekä ammattilaisille mahdollisuus työhönsä yhteiskunnassa, missä luontaishoidot ovat luonnollinen osa kansalaisten terveyden ylläpitämistä.

Palkinnon voittajan on valinnut asiantuntijaraati yleisön ehdotusten pohjalta. Ehdotuksia tuli useita ja kilpailu oli tiukka. Palkinnon saajaa valittaessa on erityisesti haluttu nostaa esiin tekoa, joka pitkäjänteisen työn lisäksi on ajankohtainen ja luonut lisäarvoa alelle vuonna 2020.