Toimintakertomus 2019

LKL ry:n vuoden 2019 tavoitteena on edelleen ollut luontaisterapeuttien järjestäytyminen, koulutuspohjan laajuuden merkityksen ymmärtäminen, ja näiden asioiden tiedostavuuden lisääminen luontaisterapeuttien keskuudessa.

LKL ry pyrkii jatkuvasti kehittämään omaa sisäistä rakennettaan ja toimintaansa yhä paremmin luontaisterapeutteja palvelevaksi. Koulutuskriteerien sisällölliseen tarkkuuteen on kiinnitetty erityisesti huomiota niin yksittäisten jäsenhakemusten kuin kouluttajarekisteriin hakeutuvien suhteen. Lisäksi vuonna 2019 mm tapahtui seuraavaa:

  • Luontaisterapia ammattina -osiota päivitettiin Hanna Huttusen toimesta ja sen nimeksi muutettiin ammatillinen CAM/luontaishoitojen-osioksi ja sitä LKL ry on ohjannut suorittamaan yksittäisille kouluttajille ellei oma terapiakoulutus ole sitä sisällyttänyt omaan koulutusohjelmaansa.

  • Puheenjohtaja Riska tapasi eduskunnan puhemiehen Risikon 9.1.2019 epävirallisen keskustelun merkeissä menettelytavoista mahdollisen CAM-lakiasian tiimoilta ja tämän saman asian puitteissa myös ministeri Saarikon ja vastaavan virkamiehen Katri Makkosen STM:stä 30.1.2019.

  • Puheenjohtaja sekä vaihdellen muita hallituksen jäseniä osallistui yhteistyön rakentamisen merkeissä useisiin CAM Foorumin ja Yhdistävä Lääketiede ry:n tilaisuuksiin.

  • Pilotti-tutkimushanke koliikkivauvojen hoidosta vyöhyketerapialla LKL ry:n hakeman "Lapsi ja Luonto"- säätiön apurahan turvin saatiin päätökseen vuoden 2019 aikana. Tutkimus (tutkijana TtT Leena Hannula) julkaistiin alkusyksystä 2019 Scandinavian Journal of Caring Sciences lehdessä. Tutkimuksen tuloksista oli myös alustus I love me -messujen yhteydessä LKL ry:n toimesta. LKL ry myös osallistui messuille omalla ständillään 18.-20.10.2019.