Toimintakertomukset

2020

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry on pitkäjänteisesti tehnyt töitä, jotta sekä kouluttautuneiden luontaishoitajien että suomalaisten kuluttajien olisi turvallisempi ja helpompi kohdata toisensa. Vuonna 2020 LKL ry toteutti mm. seuraavaa:

  • Hallitusohjelman mukaiseen alan selvitykseen osallistuminen

Tulevana kautena liitto keskittyi erityisesti yhteistyöhön viranomaisten kanssa tavoitteena osallistua Suomen hallitusohjelmassa mainitun vaihtoehtohoitojen sääntelyn tarpeen selvittämiseen.

Suomen hallitus on valinnut hallitusohjelmaansa tarpeen selvittää vaihtoehtoisten hoitojen säätelymahdollisuudet. Keskusliitto osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön, koska tämä tukee Keskusliiton omaa tavoitetta järkevälle lainsäädännölle.

Keskusliitto on yli 10 vuotta tehnyt töitä, että Suomeen saadaan toimiva lainsäädäntö luontaisalalle. Keskusliiton tarkoitus on vuonna 2020 aktiivisesti tehdä yhteistyötä virkamiesten ja poliitikoiden kanssa, jotta liiton pitkäaikainen tavoite järkevän ja rakentavan lainsäädännön aikaansaamiseksi etenisi.

  • I love me -messut 2020 siirtyivät vuodelle 2021

Covid19-pandemian takia messut on siirretty vuodelle 2021. Toivottavasti nähdään silloin messuilla!

  • Uusi palkinto Vuoden luontaishoitoteko

Vuoden luontaishoitoteko 2020 -palkinto julkaistaan syksyllä 2020. Palkinto myönnettiin Karita Aaltoselle monipuolisesta työtä luontaishoitojen hyväksi. Tästä lisää palkinnosta.

  • Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa

Hyvin käynnistynyttä yhteistyötä muiden kuin LKL ry:n kuuluvien luontaishoitotahojen kanssa vaalittiin ja keskinäistä luottamusta syvennettiin.

LKL ry osallistui NSK:n (Pohjoismaisen yhteistyökomitean) kokousiin.

 

 

 

2019

LKL ry:n vuoden 2019 tavoitteena on edelleen ollut luontaisterapeuttien järjestäytyminen, koulutuspohjan laajuuden merkityksen ymmärtäminen, ja näiden asioiden tiedostavuuden lisääminen luontaisterapeuttien keskuudessa.

LKL ry pyrkii jatkuvasti kehittämään omaa sisäistä rakennettaan ja toimintaansa yhä paremmin luontaisterapeutteja palvelevaksi. Koulutuskriteerien sisällölliseen tarkkuuteen on kiinnitetty erityisesti huomiota niin yksittäisten jäsenhakemusten kuin kouluttajarekisteriin hakeutuvien suhteen. Lisäksi vuonna 2019 mm tapahtui seuraavaa:

  • Luontaisterapia ammattina -osiota päivitettiin Hanna Huttusen toimesta ja sen nimeksi muutettiin ammatillinen CAM/luontaishoitojen-osioksi ja sitä LKL ry on ohjannut suorittamaan yksittäisille kouluttajille ellei oma terapiakoulutus ole sitä sisällyttänyt omaan koulutusohjelmaansa.

  • Puheenjohtaja Riska tapasi eduskunnan puhemiehen Risikon 9.1.2019 epävirallisen keskustelun merkeissä menettelytavoista mahdollisen CAM-lakiasian tiimoilta ja tämän saman asian puitteissa myös ministeri Saarikon ja vastaavan virkamiehen Katri Makkosen STM:stä 30.1.2019.

  • Puheenjohtaja sekä vaihdellen muita hallituksen jäseniä osallistui yhteistyön rakentamisen merkeissä useisiin CAM Foorumin ja Yhdistävä Lääketiede ry:n tilaisuuksiin.

  • Pilotti-tutkimushanke koliikkivauvojen hoidosta vyöhyketerapialla LKL ry:n hakeman "Lapsi ja Luonto"- säätiön apurahan turvin saatiin päätökseen vuoden 2019 aikana. Tutkimus (tutkijana TtT Leena Hannula) julkaistiin alkusyksystä 2019 Scandinavian Journal of Caring Sciences lehdessä. Tutkimuksen tuloksista oli myös alustus I love me -messujen yhteydessä LKL ry:n toimesta. LKL ry myös osallistui messuille omalla ständillään 18.-20.10.2019.