Toimialaselvitys, rakentava lainsäädäntö, turvallinen toiminta

WHO Strategia

LKL ry on toiminut koko yli neljännesvuosisataisen olemassaolonsa ajan koulutettujen luontaishoitajien aseman vahvistamiseksi.  Hoitojen tason jatkuvat parantaminen ja turvallisuus ovat olleet keskeisinä tavoitteina. Tämän optimaalinen toteutuminen eteen LKL ry on tehnyt jatkuvasti töitä siten ensimmäisen vuonna 2005 STM:öön lähetetyn lakialoitteen jälkeen.

LKL ry jatkaa vahvasti työtään alan järkevän ja turvallisen rakentumisen eteen. Nyt vuonna 2020 LKL ry:n päätavoite on saada Suomessa aikaiseksi hyvinvointialan toimialaselvitys, jossa luontaisalan kenttä on osana. Keskeistä on selvittää alan toiminta, työllistävyys ja laajuus, jotta voidaan ymmärtää paremmin luontaishoitojen osuutta suomalaisessa yhteikunnassa. Tämän toiveen LKL ry on vienyt STM:öön kesäkuussa 2020 vastineeksi hallitusohjelmassa mainittuun tarpeeseen selvittää vaihtoehtoisten hoitojen sääntelyn mahdollisuudet. Sääntelyn mahdollisuuksia voi selvitää, kun ensin on määritelty toimiala.