Hallituksen jäsenet 2018

 

Merja Riska, puheenjohtaja,  lääkäri ja homeopaatti. Olen ollut luontaisalalla "koko ikäni".  Jokainen terapia ala tarvitsee  toistaan kokonaisuuden kannalta. Yhtenä rintamana toimiminen on  oleellista alamme kehittymisen ja yleisen arvostuksen edistämisen  kannalta. Edellä mainittu voi toteutua ainoastaan silloin kun toiminta  on jäsentynyttä,  järjestäytynyttä ja yhtenäistä.     

Marja-Terttu Pakkanen 1.varapuheenjohtaja Erikoishammaslääkäri Diplomihomeopaatti

Hanna Huttunen  2.varapuheenjohtaja,ravintoterapeutti.  Haluan vaikuttaa alamme tulevaisuuteen ja täydentävien hoitomuotojen asemaan Suomessa.  

 

Oili Säilä, vyöhyketerapeutti. Hallituksessa työskentely antaa mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa moneen tärkeään asiaan  yhdistämässä luontaisterapia alaa. Myös yksi tärkeimmistä tehtävistämme on saada aikaan arvostusta julkisella puolella ja näihin asioihin voimme vaikuttaa vain yhteen hiileen puhaltamalla.  

     

Tiina Öberg, vyöhyketerapeutti   Olen 30 vuotta sairaanhoitajana toiminut hoitoalan ammattilainen, jolle ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi on aina ollut ensiarvoisen tärkeää. Toimin tällä hetkellä Suomen Modernien ja Psykologisten Vyöhyketerapeuttinen hallituksen puheenjohtajana ja nyt myös LKL:n hallituksessa varajäsenenä. Pyrin toiminnallani edistämään täydentävien hoitojen näkyvyyttä ja saamaan niille vakiintuneen jalansijan ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin lisäämisessä.

 

Irene Äyräväinen,  varajäsen MVT-terapeutti, PVT- opiskelija, terveyspoliitikko, erityisopettaja, emerita

 

Riitta Silander, varajäsen, vyöhyketerapeutti, taideterapeutti, molempien alojen opettaja.  Haluan edistää luontaishoitojen ja terveydenhuollon palvelujen yhdistämistä. Jokaisella tulee olla mahdollisuus valita itselleen sopiva muoto hoitaa terveyttään. Terveydenhuollon ja luontaishoitojen ei tarvitse olla vastakkain aseteltuna vaan molemmat voivat tukea ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Molemmilla on tärkeä tehtävä ihmisen kokonaisvaltaisessa terveydenhuollossa. Haluan myös edistää luontaishoitojen koulutuksen laadukasta opetusta. Hyvä luontaishoito vaatii hyvän, kattavan koulutuksen.