Hallituksen jäsenet 2019/2020

Merja Riska  hallituksen puheenjohtaja,  lääkäri ja homeopaatti

"Olen ollut luontaisalalla "koko ikäni".  Jokainen terapia ala tarvitsee  toistaan kokonaisuuden kannalta. Yhtenä rintamana toimiminen on  oleellista alamme kehittymisen ja yleisen arvostuksen edistämisen  kannalta. Edellä mainittu voi toteutua ainoastaan silloin kun toiminta  on jäsentynyttä,  järjestäytynyttä ja yhtenäistä."

Marja-Terttu Pakkanen 1.varapuheenjohtaja, erikoishammaslääkäri, homeopaatti

Hanna Huttunen  2.varapuheenjohtaja, ravintoterapeutti. 

"Haluan vaikuttaa alamme tulevaisuuteen ja täydentävien hoitomuotojen asemaan Suomessa."

Oili Säilä hallituksen jäsen, vyöhyketerapeutti.

"Hallituksessa työskentely antaa mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa moneen tärkeään asiaan  yhdistämässä luontaisterapia alaa. Myös yksi tärkeimmistä tehtävistämme on saada aikaan arvostusta julkisella puolella ja näihin asioihin voimme vaikuttaa vain yhteen hiileen puhaltamalla.  "

Tiina Öberg hallituksen jäsen, vyöhyketerapeutti  

"Olen 30 vuotta sairaanhoitajana toiminut hoitoalan ammattilainen, jolle ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi on aina ollut ensiarvoisen tärkeää. Pyrin toiminnallani edistämään täydentävien hoitojen näkyvyyttä ja saamaan niille vakiintuneen jalansijan ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin lisäämisessä."