Luontaisalan lakiasian valmistelun vaiheet vuosina 2005-2014

Lakiasian historiaa

 

10.9.2005 LKL ry. teki aloitteen lain tarpeesta Sosiaali- ja Terveysministeriöön. Allekirjoittajina oli kymmenkunta eri terapeutti- ja kouluttajatahoa. Peruspalveluministerinä oli Liisa Hyssälä.

17.2.2006 oli ensimmäinen tapaaminen peruspalveluministeri Paula Risikon kanssa.

Vuonna 2006 valmistuivat uudet alan koulutuskriteerit. Ne tulivat voimaan vuoden 2008 alusta alkaneille opetuksille.

Perustettiin koulutettujen hoitajien julkinen rekisteri, joka avattiin LKL ry:n www-sivuille sekä listaukset koulutuskriteerit täyttävistä yhdistyksistä ja kouluttajista.

9.5.2008 järjestettiin Eduskunnan Pikkuparlamentissa seminaari päättäjille.

15.5 2008 ministeri Paula Risikko asetti työrymän, johon LKL ry:n edustajat osallistuivat vuosina 2008- 2009. Työryhmä ehdotti ns. suppeaa sääntelyä, jolloin vain määriteltäisiin hoidot, joita vain terveydenhuollon ammattihenkilöt saisivat suorittaa. Tämä todettiin myöhemmin toteuttamiskelvottomaksi. Samalla myös esitettiin kentälle toimenpiteitä, jotta laajempi alaa sääntelevä lainvalmistelu olisi mahdollinen.

Vuonna 2009 neuvoteltiin LKL ry.n jäsenille potilasvakuutusta vastaava oma vakuutus.

Vuonna 2010 perustettiin LKL ry.n lakityöryhmä, jonka puheenjohtajana aloitti Anita Kouvo-Sillanpää.

Vuonna 2010 toimitettiin ministeriöön ehdotus mahdolliseksi laiksi. Se oli valmisteltu Norjan ja Islannin vastaavien lakien pohjalta ja siinä oli huomioitu ministeriön työryhmän aiemmat vaatimukset, jotka koskivat uudistettuja koulutuskriteereitä, vastuuvakuutusta ja omavalvonnan tukemiseksi yhdistyksiin perustettuja eettisiä toimikuntia.

Vuonna 2011 maaliskuussa LKl ry. vaati lakialoitetta silloiseen hallitusohjelmaan.

3.8. 2012 oli tapaaminen ministeriön kutsusta. Paikalla olivat valtiosihteeri Sinikka Näätsaari ja hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Vuonna 2013 perustettiin LKL ry:n Eettinen toimikunta .

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan ei sisälly mainintaa CAM- hoidoista.

Vuonna 2015 aloittanut LKL ry:n hallitus laati ja vahvisti uuden strategiansa. Tärkeimmäksi tavoitteekseen se linjasi koulutettujen luontaishoitojen aseman tunnustamisen osaksi suomalaista terveydenhoitoa.

Vuoden 2015 aikana on valmisteltu yhdessä SKIL ry:n (kiinalaisen lääketieteen yhdistysten kattojärjestö) kanssa Islannin lakiin pohjautuvaa lakiehdotusta. Yhteisissä tapaamisissa on kuitenkin katsottu kiireillisimmiksi toimiksi Cam-kentän yhteisen tahtotilan löytäminen ja vahvistaminen ja koko kentän kartoitusmateriaalin aikaansaaminen.

Kevään 2016 aikana eri luontaisalojen yhdistysten johto on tavannut 2 kertaa ja edellä mainittuihin toimiin on ryhdytty.

Asiallisen lain saaminen on edelleen keskeinen tavoite, mutta tavoitteeseen pääseminen hankalaa. Joudumme koko ajan altavastaajiksi tilanteissa, joissa toimintaamme vääristellään ja mustamaalataan. Tästä syystä oikean tiedon tuottaminen täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista on ensisijaisen tärkeää.