LKL ry:n koulutusvaatimukset

PDF-tiedostoAMMATILLISTEN CAM -LUONTAISHUOTOJEN OPINTOSISÄLTÖ.pdf (110 kB)
Sisältää myös kuvauksen peruslääketieteen opintojen sisällöstä.

Koulutetun terapeutin minimiopinnot

Tässä on kuvattu LKL ry:n vaatima vähimmäiskoulutustaso, joka kaikilla terapeuttirekisterissä olevilla on suoritettuna ja on jäsenyyden edellytys. Koulutustasovaatimukset pohjautuvat yhteispohjoismaiseen yhteistyöhön koulutuskriteerien suhteen.

 

1. CAM-hoitojen perusteet

2 OP

2. Ravitsemus

2 OP

3. CAM-hoitojen ammatilliset opinnot hoitoaloittain

18 OP

4. Länsimaisen lääketieteen perusteet

14 OP

    tai terveydenhuollon tutkinto, Valviran rekisteri

 

5. Ensiapukoulutus

0,5OP

 

 

 

LKL ry ylläpitää kouluttajarekisteriä alan vakiintuneista ja kokeneista kouluttajista. Näiden kouluttajien koulutuksen suorittaneet voivat päästä LKL ry:n jäseniksi. Myös muiden koulutusten suorittaneet terapeutit voivat hakea jäsenyyttä. Tällöin hallitus tarkistaa koulutuksen laajudeen riittävyyden.

Kouluttajarekisteriin päästäkseen kouluttajan on toimitettava LKL ry:lle koulutusohjelmansa ja opettajatietojensa lisäksi yritys- / yhdistysrekisterin Y-tunnus sekä tiedot toimialasta. Luetteloon otetaan LKL ry:n kouluttajakriteerit täyttävät kouluttajat.

Kouluttaja  vastaa siitä, että koulutuksen sisältö on LKL ry:lle toimitetun koulutusohjelman mukainen.