Koulutuksen sisältö

PDF-tiedostoAMMATILLISTEN CAM -LUONTAISHUOTOJEN OPINTOSISÄLTÖ.pdf (110 kB)
Sisältää myös kuvauksen peruslääketieteen opintojen sisällöstä.

Koulutetun terapeutin minimiopinnot:

 

1. CAM-hoitojen perusteet

2 OP

2. Ravitsemus

2 OP

3. CAM-hoitojen ammatilliset opinnot hoitoaloittain

18 OP

4. Länsimaisen lääketieteen perusteet

14 OP

    tai terveydenhuollon tutkinto, Valviran rekisteri

 

5. Ensiapukoulutus

0,5OP

 

 

Kouluttajaluettelo on listaus alan vakiintuneista ja kokeneista kouluttajista.
Tarkista onko kouluttajasi tiedot sellaiset, että voit koulutuksen käytyäsi hakeutua
kekoulutettujen terapeuttien rekisteriin.

Luetteloon päästäkseen kouluttajan on toimitettava LKL ry:lle koulutusohjelmansa ja opettajatietojensa lisäksi yritys- / yhdistysrekisterin Y-tunnus sekä tiedot toimialasta. Luetteloon otetaan LKL ry:n kouluttajakriteerit täyttävät kouluttajat.

Kouluttaja  vastaa siitä, että koulutuksen sisältö on LKL ry:lle toimitetun koulutusohjelman mukainen.

Koulutettujejen terapeuttien listaukseen ei oteta koulutuksista joiden tietoja ei ole tuotu Keskusliitolle.