Yhdistysten liittyminen keskusliiton yhdistysjäseneksi

Liittyäkseen yhdistys toimittaa Keskusliitolle:

  1. Yhdistysrekisteriotteen ja tarvittavat yhteystiedot
  2. Yhteyshenkilön tiedot laskutus- ja postitusasioissa
  3. Yhdistyksen voimassa olevat säännöt
  4. Jäsenluettelo, joka toimitetaan jatkossa LKL ry:lle vuosittain
  5. Maininta luontaisterapia-alasta, joka on LKL ry:n vakiintuneiden terapioiden luettelossa
  6. Uudet terapia-alat on haettava luetteloon ennen yhdistyksen liittymistä. Vain vakiintuneet terapia-alat ovat luettelossa.
  7. Tietojen vuosittainen päivitys sekä muutoksien tapahtuessa. Yhdistys lähettää vuosittain toimintakertomuksensa LKL ry:lle.

Yhdistykset saavat arktikkeli-, esittely- ym. tilaa LKL ry:n jäsentiedotteisiin sekä LKL ry:n tilaisuuksiin.

Yhdistykset valvovat jäsentensä koulutuksellista pätevyyttä ja ne velvoitetaan taltioimaan jäsentensä hakupaperit sekä todistukset.

Yksittäisen jäsenen hakiessa jäsenyyttä, LKL ry varmistaa koulutuksen todistusjäljennöksistä. LKL ry arkistoi hakemukset jäsenhdistyksittäin.

LKL ry:n koulutuskriteerien täyttyessä jäsen pääsee LKL ry:n valtakunnalliseen julkiseen rekisteriin.