Vakuutus luontaisterapia-alan ammattilaisille merkittävä etu LKL ry:n jäsenille

LKL ry:n jäsenillä on mahdollisuus ottaa toiminnanvastuuvakuutus yhdistyksen kautta.

 

Vakuutusta haetaan jäsenhakemuksen yhteydessä

 •  kyse on yhdistyksen ryhmävakuutuksesta, jota LKL hallinnoi ( jäsenet eivät voi olla suoraan yhteydessä vakuutusyhtiöön)
 •  vakuutuksenantajana toimii If Vahinkovakuutus
 •  tarkat tiedot käyvät ilmi vakuutusehdoista (saadaan liitosta pyytämällä)
 • vakuutusturvaan sisältyy:
  • Toiminnan vastuuvakuutus, jonka kohteena on vakuutuksenottajan vahingonkorvausvelvollisuus, joka aiheutuu vakuutuksenottajan toiminnasta. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata ehtojen mukaisesti vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloaikana toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
  • Vakuutus korvaa edellä mainituin perustein myös henkilölle aiheutuneen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 82 artiklassa tai henkilötietolain 47 pykälässä tarkoitetun taloudellisen vahingon. Vahinkotapauksessa, jossa vahingon määrä ylittää omavastuun, vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutuksenottajalla vahingonkorvausvelvollisuutta vahinkotapahtumasta.
  • Lisäksi vakuutusyhtiö neuvottelee vakuutuksenottajan puolesta korvauksen vaatijan kanssa ja hoitaa tarvittaessa vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vahinkotapahtumasta johtuvan korvausvelvollisuutta tai vahingon määrää koskevan oikeudenkäynnin ja maksaa siitä aiheutuvat kohtuulliset ja välttämättömät kulut vakuutusmäärän rajoissa.
  • Vakuutusmäärä / vahinko: 500 000 €. (Henkilötietolain mukaisen taloudellisen vastuun vakuutusmäärä / vahinko: 25 000 €)
  • Omavastuu: 1 000 €
  • Toimiala: vaihtoehtohoidot

 

  • Oikeusturvavakuutus, jonka kohteena on vakuutuksenottajan harjoittaman toimintaan liittyvän oikeudellisen edun turvaaminen. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata ehtojen mukaisesti vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa, jotka koskevat vakuutettua toimintaa ja ovat sattuneet vakuutuksen voimassaoloaikana.
  • Vakuutusmäärä / vahinko: 30 000 €. Enimmäiskorvausmäärä / vakuutuskausi: kaksi kertaa vakuutusmäärä
  • Omavastuu kustannusten määrästä: 15 %, kuitenkin vähintään 1 000 €
  • Toimiala: vaihtoehtohoidot