The European Scientific Cooperative on Phytotherapy ESCOP

The European Scientific Cooperative on Phytotherapy ESCOP on 1989 perustettu eurooppalainen kattojärjestö, joka edistää lääkekasvien tutkimista ja kasvipohjaisten lääkkeiden käyttöä. Sen tavoitteena on edistää lääkekasvien tieteellistä asemaa ja luoda yhdenmukaista sääntelyä Euroopan tasolla.

ESCOP pyrkii muun muassa kehittämään tieteelliset puitteet alan arviointiin ja edistämään kasvilääkinnän hyväksymistä erityisesti yleislääketieteessä. Se tukee ja käynnistää kliinistä ja kokeellista tutkimusta, tuottaa monografioita ja edistää kansallisten fytoterapiayhdistysten yhteistyötä ja edistää niiden tavoitteita ja päämääriä.

ESCOP koordinoi EU BIOMED – tutkimusohjelmaa, joka määritteli eurooppalaisia standardeja kasvilääkinnän turvalliselle ja tehokkaalle käytölle. Tuloksia on hyödynnetty muun muassa monografioissa, rohdosvalmisteiden haittavaikutusten on-line -raportointijärjestelmässä (PhytoNET) ja toksikologia -paneelissa. ESCOP julkaisee Euroopan Phytojournal -julkaisua, jonka voi ladata ilmaiseksi sen kotisivuilta.

http://www.escop.com/