Täydentävä – vaihtoehtoinen lääketiede Euroopan unionissa, EFCAM

Euroopan unionin terveysohjelmassa 2008 - 2013 todetaan, että on tärkeää omaksua
kokonaisvaltainen lähestymistapa kansanterveyteen ja ottaa tarvittaessa huomioon täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede, jos sen tehokkuudesta on olemassa tieteellistä tai kliinistä näyttöä. Tämä tarkoittaa virallista tunnustusta täydentävälle – vaihtoehtoiselle lääketieteelle. Johtaakseen käytännön toimenpiteisiin, tunnustuksen tulisi näkyä myös varsinaisessa toimenpideohjelmassa, jota EU:n komissio valmistelee.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1350/2007/EY,
tehty 23 päivänä lokakuuta 2007,
toisesta terveysalan yhteisön toimintaohjelmasta (2008–2013)

 

European Federation for Complementary and Alternative Medicine (EFCAM)

Eurooppaan perustettiin integroitua terveydenhoitoa edistävä European Federation for Complementary and Alternative Medicine (EFCAM) vuonna 2004. Se pyrkii kehittämään entistä kokonaisvaltaisempaa ja yhtenäisempää lähestymistapaa eurooppalaiseen terveydenhuoltoon. Se toimii yhteistyöelimenä, joka ajaa potilaiden, ammattilaisten, tutkijoiden ja teollisuuden etuja täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen (CAM) alalla.
http://www.efcam.eu/

Toiminnan lähtökohtana on, että yli 100 miljoonaa EU:n kansalaista käyttää täydentävää ja vaihtoehtoista lääketiedettä terveydenhuollossaan. Tätä olisi kunnioitettava ja tämän tulisi näkyä EU: n ja jäsenvaltioiden terveyspolitiikassa ja -strategioissa. CAM -asiantuntijoiden on tarpeellista osallistua EU: n ja jäsenvaltioiden toimielinten päätöksentekoon täydentävään - vaihtoehtoiseen lääketieteeseen liittyvissä asioissa.

CAM – terapioita harjoittavat sekä lääkärit että muut terveydenhuollon ammattilaiset oman toimivaltansa rajoissa kaikkialla Euroopassa. Niitä ei kuitenkaan ole yhdenmukaisesti tunnustettu koko EU:n alueella ja oikeus harjoittaa niitä vaihtelee maittain. Myös mahdollisuus päästä CAM -hoitoon vaihtelee maittain ja sosioekonomisten ryhmien välillä.

EFCAM: issa todetaan myös, että tavanomaisen hoidon kustannukset jatkavat kasvuaan. Ennaltaehkäisevät ja hoitavat CAM – lähestymistavat tarjoavat sekä lyhyen että pitkän aikavälin kustannushyötyjä. Se muistuttaa myös, että Euroopan parlamentti kehotti 1997 EU: n komissiota toimimaan täydentävän – vaihtoehtoisen lääketieteen alalla. On aika luoda terveellisempi terveydenhoidon järjestelmä, jossa keskitytään ensisijaisesti ennaltaehkäisyyn. Tässä järjestelmässä integroidaan paras osa täydentävästä – vaihtoehtoisesta lääketieteestä parhaaseen tavanomaiseen hoitoon.

EFCAM: in tavoitteena on luoda pysyvä foorumi, jolla voidaan vaihtaa näkemyksiä ja tietoja sekä toimia suosittelijana EU: n suuntaan täydentävän – vaihtoehtoisen lääketieteen kysymyksissä. Tavoitteena on, että CAM sisältyy EU:n terveyspolitiikkaan ja – strategiaan.

EFCAM määrittelee täydentävän – vaihtoehtoisen lääketieteen ”erilaisiksi autonomisiksi terveydenhuollon käytännöiksi, joita käytetään terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen, sairauksien ehkäisyyn ja terveysongelmien hoitoon. Niitä voidaan myös integroida käytettäväksi yhdessä tavanomaisen lääketieteen kanssa, jotta luodaan laajempi valikoima terveydenhoidon vaihtoehtoja.”

EFCAM: in tavoitteena on siis varmistaa EU: n kansalaisten valinnanvapaus terveydenhuollossa ja vakuuttaa poliittiset päättäjät täydentävän – vaihtoehtoisen lääketieteen arvosta. Se pyrkii CAM -käytäntöjen tunnustamiseen ja saamaan asianmukaisesti koulutetuille ja säännellyille ammattilaisille laillisen oikeuden harjoittaa CAM -terapioita koko Euroopan unionin alueella.  Se antaa neuvoja täydentävän – vaihtoehtoisen lääketieteen sääntelyrakenteista ja -prosesseista. Edelleen se pyrkii luomaan erityisen budjettikohdan CAM – terapioihin kohdistuvalle tutkimukselle sekä etsii CAM – asiantuntijoita EU: n tutkimushankkeita arvioiviin valiokuntiin, itse tutkimushankkeisiin ja EU – elimiin. Lopullisena tavoitteena on, että täydentävä – vaihtoehtoinen lääketiede sisällytetään EU: n terveyspolitiikkaan ja – strategiaan.

EFCAM on demokraattinen, vastuullinen, läpinäkyvä, syrjimätön ja voittoa tavoittelematon järjestö. Se on avoin yleiseurooppalaisille ja kansallisille CAM – toimijoille ja – potilasjärjestöille.

EFCAM on antanut julistuksen täydentävästä – vaihtoehtoisesta lääketieteestä, jonka voi allekirjoittaa alla olevassa osoitteessa ja antaa näin tukensa CAM -sidosryhmille EU: n poliittisessa päätöksenteossa.