Cam ja Cochrane

Cochrane Library on kansainvälisesti tunnustettu sähköinen tietokanta, joka kerää tutkimukseen perustuvaa tietoa eri hoitomuotojen tehokkuudesta kaikkialta maailmasta. Siihen kuuluu tuhansia tieteellisiä artikkeleita, Cochrane –katsauksia (Cochrane reviews). Uusia artikkeleita ja tietoja julkaistaan neljä kertaa vuodessa.

About the Cochrane Library 

What is a Cochrane Review?

Pohjoismaiden Cochrane -keskus on tieto- ja tutkimuskeskus, joka sijaitsee Kööpenhaminassa. 
Se on osa The Cochrane Collaborationia, kansainvälisten laitosten ja asiantuntijoiden verkostoa, joka arvioi kriittisesti kaikkialta maailmasta kerättyä tietoa hoitomuotojen ja ennaltaehkäisyn vaikutuksista. Tuhannet tutkijat, potilaat ja käyttäjät osallistuvat Cochrane -yhteistyöhön. 
Keskus järjestää myös työpajoja tutkijoille, jotka tuottavat Cochrane -katsauksia.

About the Nordic Cochrane Centre

Alla olevista linkeistä voi tutustua kaikkiin vaihtoehtoisista hoidoista ja luonnonlääkkeistä julkaistuihin Cochrane- katsauksiin vaivoittain ja terapiatyypeittäin:

Cochrane Reviews categorized by Disease

Cochrane Reviews categorized by Type of Therapy

Cochrane –katsauksissa esitellyt tutkimukset on jaoteltu vaikutuksen ja mahdollisten haittojen mukaan. Siellä on myös määritelty, mitä tarkoittaa ”myönteinen vaikutus”, ”mahdollinen myönteinen vaikutus” ja ”ei vaikutusta”.  

”Myönteinen vaikutus”
Tutkijat ovat löytäneet tieteellistä näyttöä siitä, että hoito tuottaa toivotun vaikutuksen. 
”Myönteinen vaikutus” –kategorian alle tutkimus on sijoitettu seuraavissa tapauksissa: 
• Kun myönteinen vaikutus on kuvattu Cochrane -katsauksen johtopäätöksessä. 
• Kun tulos on niin hyvin dokumentoitu, että tutkijat eivät ilmaise tarvetta lisätutkimuksiin ennen hoidon suosittelemista. Tätä ei sovelleta pienempiin, erityisalojen tutkimuksiin.

”Mahdollinen myönteinen vaikutus”
Tutkimustulokset osoittavat suuntausta kohti myönteistä vaikutusta. 
Tähän luokkaan katsaukset sijoitetaan seuraavissa tapauksissa: 
• Kun ei voida sanoa varmuudella, onko hoidolla todellista vaikutusta vai syntyykö positiivinen tulos kokeen heikkoudesta. 
• Kun tulos on niin epävarma, että tutkijat eivät löydä pohjaa yleisille suosituksille. 
• Kun tutkijat ilmaisevat tarvitsevansa lisätutkimuksia määrittääkseen vaikutuksia ja haittavaikutuksia ennen hoidon suosittelemista.

”Ei vaikutusta”
Tutkijat ovat löytäneet riittävästi tieteellistä näyttöä, joka osoittaa, että hoito on tehotonta. 
"Ei vaikutusta" – luokkaan tulokset sijoitetaan, kun tutkijat Cochrane – katsauksen johtopäätöksessä toteavat, että sillä ei ole vaikutusta.

Eri terapiamuodoista tehdyt tutkimukset:

Acupuncture, Acupressure Electroacupuncture and Moxibustion
Aromatherapy, Music Therapy and other Sensory Stimulation Therapies
Dietary Advice and Diets
Herbal and Dietary Supplements
Homeopathy
Hypnosis, Suggestion, Prayer and Visualization
Massage, Reflexology and Manipulative Techniques
Yoga, Tai Chi and Breathing Techniques

Cochrane:lla (The Cochrane Complementary Medicine Field) on apurahaohjelma, jolla varmistetaan, että täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen (CAM) kannalta relevantteja Cochrane – katsauksia tehdään ja ne julkaistaan Cochrane Library:ssa. 

Lisätietoja apurahaohjelmasta löytyy seuraavista linkeistä:
http://www.cochrane.org/docs/Fellowshipsandscholarships.htm#CMF
http://news.cochrane.org/view/item/review_one.jsp?j=1127
http://www.compmed.umm.edu/cochrane.asp