CAM eli täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede

Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee perinteisen lääketieteen (traditional medicine TM) seuraavasti: 

Perinteinen lääketiede on kokonaisuus, joka sisältää eri kulttuureissa esiintyviin teorioihin, uskomuksiin ja kokemuksiin perustuvia tietoja, taitoja ja käytäntöjä terveyden ylläpitämiseksi sekä fyysisten ja psyykkisten sairauksien ehkäisemiseksi, diagnosoimiseksi, parantamiseksi tai hoitamiseksi. 

Perinteistä lääketiedettä, joka on hyväksytty alkuperäiskulttuurien ulkopuolisissa väestöryhmissä, kutsutaan usein vaihtoehtoiseksi tai täydentäväksi lääketieteeksi (complementary and alternative medicine CAM).

Integroitua terveydenhoitoa Euroopassa edistävä European Federation for Complementary and Alternative Medicine (EFCAM) määrittelee täydentävän - vaihtoehtoisen lääketieteen erilaisiksi autonomisiksi terveydenhuollon käytännöiksi, joita käytetään terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen, sairauksien ehkäisyyn ja terveysongelmien hoitoon. 

Niitä voidaan myös integroida käytettäviksi yhdessä tavanomaisen lääketieteen kanssa, jotta luodaan laajempi valikoima terveydenhoidon vaihtoehtoja.
 

Kokoamme tällä sivulle virallisen ja täydentävän-vaihtoehtoisen lääketieteen vuorovaikutukseen liittyvää tietoa.

Kohti terveyslähtöistä terveydenhuoltoa

Mitä ovat CAM -terapiat?

Alan kansainvälisiä aikakausjulkaisuja

Uusi tutkimusstrategia

Näyttöön perustuvaa?

Integratiivinen lääketiede - Yhdysvallat

Onko ravitsemushoito uskomushoitoa?

Funktionaalisen lääketieteen instituutti IFM

Täydentävän lääketieteen kansainvälinen tutkimuskongressi 2010 ICCMR

Texasin yliopiston täydentävän ja integratiivisen lääketieteen koulutusyksikkö CIMER 

Harvard Medical School - täydentävän ja integratiivisen lääketieteen tutkimusosasto