CAM eli täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede

Luontaishoidoilla on monta nimeä

LKL ry edustaa lukuisaa eri hoitomuotoa, jotka yhdessä muodostavat CAM-hoitojen kentän. CAM termin käyttö on yleistynyt Suomessakin edustamaan luontaishoitoja. CAM tulee sanoista complementary and alternative medicine.

Haluatko mieluummin kuunnella tietoa luontaishoidoista?

1. FinnRadio haastattelee LKL ry:n toiminnanjohtaja Anna Sofia Nevanlinnaa.

Tästä pääset Anna Sofian haastatteluun.

2. Radio Moreenin haastattelee Pauliina Aarvaa luontaishoidoista :

Tästä pääset Pauliinan haastatteluun (linkki haastatteluun linkitetyn sivun alareunassa).

3. Yhdistävä Lääketiede ry:n puheenjohtaja Anneli Milén Järviradiossa:

Tästä pääset Annelin haastatteluun.

Perinteinen lääketiede on kokonaisuus, joka sisältää eri kulttuureissa esiintyviin teorioihin, uskomuksiin ja kokemuksiin perustuvia tietoja, taitoja ja käytäntöjä terveyden ylläpitämiseksi sekä fyysisten ja psyykkisten sairauksien ehkäisemiseksi, diagnosoimiseksi, parantamiseksi tai hoitamiseksi. 

Perinteistä lääketiedettä, joka on hyväksytty alkuperäiskulttuurien ulkopuolisissa väestöryhmissä, kutsutaan usein vaihtoehtoiseksi tai täydentäväksi lääketieteeksi eli complementary and alternative medicine CAM. Suomessakin käytetään nykyään aktiivisesti CAM-termiä termistön selkeyttämiseksi, koska CAM on kansainvälisissä tutkimuksissa vakiintunut termi.

Integroitua terveydenhoitoa Euroopassa edistävä European Federation for Complementary and Alternative Medicine (EFCAM) määrittelee täydentävän - vaihtoehtoisen lääketieteen erilaisiksi autonomisiksi terveydenhuollon käytännöiksi, joita käytetään terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen, sairauksien ehkäisyyn ja terveysongelmien hoitoon. Niitä voidaan myös integroida käytettäviksi yhdessä tavanomaisen lääketieteen kanssa, jotta luodaan laajempi valikoima terveydenhoidon vaihtoehtoja.

 

Tieteellista tietoa luontaishoidoista löytyy sivustolta www.camtieto.fi.