CAM eli täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede

Luontaishoidoilla on monta nimeä. LKL ry edustaa lukuisaa eri hoitomuotoa, jotka yhdessä muodostavat CAM-hoitojen kentän. CAM termin käyttö on yleistynyt Suomessakin edustamaan luontaishoitoja. CAM tulee sanoista complementary and alternative medicine.

Perinteinen lääketiede on kokonaisuus, joka sisältää eri kulttuureissa esiintyviin teorioihin, uskomuksiin ja kokemuksiin perustuvia tietoja, taitoja ja käytäntöjä terveyden ylläpitämiseksi sekä fyysisten ja psyykkisten sairauksien ehkäisemiseksi, diagnosoimiseksi, parantamiseksi tai hoitamiseksi. 

Perinteistä lääketiedettä, joka on hyväksytty alkuperäiskulttuurien ulkopuolisissa väestöryhmissä, kutsutaan usein vaihtoehtoiseksi tai täydentäväksi lääketieteeksi eli complementary and alternative medicine CAM. Suomessakin käytetään nykyään aktiivisesti CAM-termiä termistön selkeyttämiseksi, koska CAM on kansainvälisissä tutkimuksissa vakiintunut termi.

Integroitua terveydenhoitoa Euroopassa edistävä European Federation for Complementary and Alternative Medicine (EFCAM) määrittelee täydentävän - vaihtoehtoisen lääketieteen erilaisiksi autonomisiksi terveydenhuollon käytännöiksi, joita käytetään terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen, sairauksien ehkäisyyn ja terveysongelmien hoitoon. Niitä voidaan myös integroida käytettäviksi yhdessä tavanomaisen lääketieteen kanssa, jotta luodaan laajempi valikoima terveydenhoidon vaihtoehtoja.