Hallituksen jäsenet 2017

HALLITUKSEN JÄSENET


 Irene Äyräväinen,  hallituksen puheenjohtaja, MVT-terapeutti, PVT- opiskelija, terveyspoliitikko, erityisopettaja, emerita, Lohjan kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja HUS:n valtuuston toinen varapuheenjohtaja. Toinen vuosi puheenjohtajana  on alkanut.    Tunnen hallinnollisesti hyvin suomalaisen sote-kentän ja ne mahdollisuudet, joita luontaishoidot voisivat tuoda tähän kokonaisuuteen. Tämä onnistuu vain asianmukaisen lainsäädännön kautta ja tämä on tavoitteeni puheenjohtajana.  

Merja Riska, 1. varapuhhenjohtaja,l ääkäri ja homeopaatti.   Olen ollut luontaisalalla "koko ikäni".  Jokainen terapia ala tarvitsee  toistaan kokonaisuuden kannalta. Yhtenä rintamana toimiminen on  oleellista alamme kehittymisen ja yleisen arvostuksen edistämisen  kannalta. Edellä mainittu voi toteutua ainoastaan silloin kun toiminta  on jäsentynyttä,  järjestäytynyttä ja yhtenäistä.       

Elina Jalonen, hallituksen sihteeri, taideterapeutti.  Olen hallituksessa kiinnostuksesta luontaishoitoja kohtaan.  Haluan edesauttaa luontaishoitojen liittämistä osaksi terveydenhuoltoamme täydentämään sen palveluita periaatteella; sekä-että ei joko-tai. Tässä tarvitsemme koko jäsenistön aktiivisuutta, yhtenäisyyttä ja osaamista, alan arvostus ja ammattimaisuus lähtee meistä itsestämme.

Oili Säilä, vyöhyketerapeutti.  Työskentelen hallituksessa viidettä vuotta. Hallituksessa työskentely antaa mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa moneen tärkeään asiaan  yhdistämässä luontaisterapia alaa. Myös yksi tärkeimmistä tehtävistämme on saada aikaan arvostusta julkisella puolella ja näihin asioihin voimme vaikuttaa vain yhteen hiileen puhaltamalla.       

Riitta Silander, vyöhyketerapeutti, taideterapeutti, molempien alojen opettaja.  Haluan edistää luontaishoitojen ja terveydenhuollon palvelujen yhdistämistä. Jokaisella tulee olla mahdollisuus valita itselleen sopiva muoto hoitaa terveyttään. Terveydenhuollon ja luontaishoitojen ei tarvitse olla vastakkain aseteltuna vaan molemmat voivat tukea ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Molemmilla on tärkeä tehtävä ihmisen kokonaisvaltaisessa terveydenhuollossa. Haluan myös edistää luontaishoitojen koulutuksen laadukasta opetusta. Hyvä luontaishoito vaatii hyvän, kattavan koulutuksen.     

Hanna Huttunen, ravintoterapeutti.  Haluan vaikuttaa alamme tulevaisuuteen ja täydentävien hoitomuotojen asemaan Suomessa.   

Tiina Öberg, vyöhyketerapeutti   Olen 30 vuotta sairaanhoitajana toiminut hoitoalan ammattilainen, jolle ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi on aina ollut ensiarvoisen tärkeää. Toimin tällä hetkellä Suomen Modernien ja Psykologisten Vyöhyketerapeuttinen hallituksen puheenjohtajana ja nyt myös LKL:n hallituksessa varajäsenenä. Pyrin toiminnallani edistämään täydentävien hoitojen näkyvyyttä ja saamaan niille vakiintuneen jalansijan ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin lisäämisessä.

Marja-Terttu Pakkanen, varajäsen